Centralna Komisja Egzaminacyjna podała zbiorcze wyniki tegorocznych kwietniowych egzaminów ‒ gimnazjalnego
i ósmoklasisty. Ponad 727 tysięcy uczniów z całego kraju ‒ w tym 350 tysięcy gimnazjalistów oraz 377 tysięcy ósmoklasistów – 14 czerwca poznało rezultat końcowych egzaminów. Zadecydują one o przyjęciu do konkretnej szkoły ponadpodstawowej.
 

Ósmoklasiści w tym roku po raz pierwszy pisali egzamin podsumowujący etap szkoły podstawowej. Sprawdzano na nim wiedzę z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością języka ojczystego (średni poziom to 63%) oraz języka angielskiego (59%). Na zadowalającym poziomie napisali również testy z matematyki (45%) oraz języka niemieckiego (42%). Aż 6 417 uczniów szkoły podstawowej uzyskało od 90 do 100% punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich egzaminów.

Po raz ostatni uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Najwyższe wyniki (tj. od 90 do 100%) uzyskało 1049 osób. Uczniowie gimnazjów najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim na poziomie podstawowym (68%) z językiem polskim (63%) oraz z historią i WOS-em (59%). Z pozostałych przedmiotów uzyskali wyniki dobre: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (53%),
z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (51%), z przedmiotów przyrodniczych i matematyki (49%)  oraz z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (43%).

Przystąpienie do egzaminów było koniecznym warunkiem do ukończenia tego etapu edukacyjnego. Gratulujemy dobrych wyników zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Rezultaty uzyskane na testach są decydującym czynnikiem podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
–  trzymamy kciuki za uczniów, aby dostali się do tej wymarzonej!

Uczniowie biorący udział w egzaminie ósmoklasisty mają możliwość sprawdzenia orientacyjnej liczby punktów, które mogą uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej za pomocą kalkulatora punktów na portalu Tak, Zdam!