Ministerstwo Edukacji Narodowej ma wnieść obiecaną Związkowi Nauczycielstwa Polskiego poprawkę do Karty Nauczyciela. Zmiana dotyczy wycofania z systemu prawnego wewnątrzszkolnych regulaminów oceny pracy nauczyciela.

Przepisy, które uprzednio wprowadził resort edukacji, wymuszające wprowadzanie regulaminów oceniania belfrów, wywołały biurokratyczną lawinę. 14 listopada 2018 z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego doszło do spotkania przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez minister edukacji – Annę Zalewską. Po długich negocjacjach MEN wycofuje się ze wspomnianej regulacji. We wtorek, na posiedzeniu Senatu, obiecana ZNP poprawka ma zostać włączona do Karty Nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela ma się opierać wyłącznie na kryteriach określonych w rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Więcej na: https://znp.edu.pl/wycofanie-regulaminow-oceny-pracy-nauczycieli