Obecnie telefon komórkowy stał się powszechnym narzędziem. Jest to ważny, wielofunkcyjny element codzienności, również dzieci i młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało praktyczne wykorzystanie jego możliwości – aplikację mobilną, która będzie mogła zastąpić papierową legitymację szkolną.

Podobnie jak tradycyjna legitymacja, będzie ona poświadczała uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Będzie również zawierała dane dotyczące tożsamości ucznia i wskazywała szkołę, do której uczęszcza. Okres ważności legitymacji szkolnej w telefonie będzie tożsamy z okresem ważności dokumentu wydanego uczniowi w szkole.

Ministerstwo zapowiada, że mLegitymacja szkolna będzie narzędziem bezpiecznym, trudnym do podrobienia, umożliwiającym w sposób pewny weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w legitymacji szkolnej.

Rozporządzenie można znaleźć w Dzienniku Ustaw tutaj.