W roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych trafią uczniowie z obecnych klas VII, a do klas szkół ponadgimnazjalnych ‒ ci z klas II gimnazjum. Co z rekrutacją do szkół średnich przy takiej kumulacji roczników?  

 

Właśnie w tej sprawie minister edukacji Anna Zalewska przygotowała list do rodziców i opiekunów dzieci, które rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych we wrześniu 2019 r. Dowiadujemy się, że ponieważ absolwenci gimnazjum i ośmioletniej podstawówki będą ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół, to nie będą rywalizować o te same miejsca. Rekrutacja zostanie przeprowadzona oddzielnie i według odrębnych kryteriów.

Po ukończeniu zreformowanej szkoły podstawowej uczniowie wybierają naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Absolwenci gimnazjum natomiast mogą dalej się uczyć w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Czyli będą realizować inne programy nauczania.

Minister Zalewska zaznaczyła również, że według informacji zebranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej większa liczba klas, wiążąca się z kumulacją roczników, nie spowoduje istotnych problemów z odpowiednią liczbą sal lekcyjnych. Pytania pojawiające się w związku z rekrutacją należy kierować do dyrekcji szkół i kuratoriów oświaty. Przy tych ostatnich od 1 września zostaną utworzone dodatkowo punkty informacyjno-konsultacyjne.

List szefowej MEN można przeczytać TUTAJ.