Co trzeci nastolatek ogląda patotreści w Internecie. Łukasz Wojtasik z zarządu Fundacji Dajmy Dzieciom Nadzieję zachęca, aby chronić uczniów przed brutalnymi treściami w sieci, pokazując im alternatywne pozytywne treści.

Patotreści to zamieszczane w sieci wulgarne, pełne przemocy, a niekiedy zakazane prawnie materiały. Skala zainteresowania młodzieży patologiczną tematyką zamieszczanych w sieci materiałów jest tak ogromna, że pojawia się coraz więcej instytucji zaangażowanych w ich eliminowanie. Najwięksi dostawcy treści w internecie – Google, YouTube oraz Facebook – już zajmują się problemem. Według raportu opracowanego przez fundację Dajmy Dzieciom Nadzieję 37% nastolatków ogląda brutalne treści w sieci.

Kto jeszcze może ochronić młodych ludzi przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą częste oglądanie patotreści? Ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzice, media oraz szkoła, dbając o prezentowanie młodzieży pozytywnych wzorców. Istotne jest zauważenie zjawiska oraz rozmowa, która pozwoli opiekunom krytycznie odnieść się do prezentowanych brutalnych treści. Oprócz wskazania złych i szkodliwych materiałów w sieci, warto odkrywać przed uczniami jej dobre strony. Młodzi ludzie często sami zakładają blogi czy kanały, prowadząc vlogi, dlatego ważne jest, aby pokazywać im, jak pozytywnie zaistnieć w sieci – zauważa Łukasz Wojtasik. Szkoła dodatkowo powinna uświadamiać rodzicom rangę problemu.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dajmy Dzieciom Nadzieję, opublikowanego w Głosie Nauczycielskim.

Raport dotyczący kontaktu dzieci i młodzieży z patotreściami znajduje się TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski