Arkusze wraz z odpowiedziami nie zostaną w tym roku opublikowane na stronach internetowych oraz w serwisach Wydawnictwa Operon. Będą przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

                      
Arkusze i odpowiedzi do nich są chronione prawami autorskimi.
Ich rozpowszechnianie (w całości lub fragmentach) bez zgody Wydawnictwa jest zabronione.
Media zainteresowane udostępnieniem arkuszy i odpowiedzi zachęcamy do linkowania do niniejszej strony.
 
edycja 2019/2020  edycja 2018/2019  edycja 2017/2018  edycja 2016/2017  edycja 2015/2016   EDYCJA 2014/2015    edycja 2013/2014

Edycja 2019/2020

Język polski - Zakres podstawowy

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres rozszerzony

Chemia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie  - Zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią - Zakres rozszerzony

Języki obce:

Język angielski - Zakres podstawowy

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Edycja 2018/2019

Język polski - Zakres podstawowy

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres rozszerzony

Chemia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie  - Zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią - Zakres rozszerzony

Języki obce:

Język angielski - Zakres podstawowy

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Edycja 2017/2018

Język polski - Zakres podstawowy

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres rozszerzony

Chemia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie  - Zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią - Zakres rozszerzony

Języki obce:

Język angielski - Zakres podstawowy

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Edycja 2016/2017

Język polski - Zakres podstawowy

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres rozszerzony

Chemia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie  - Zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią - Zakres rozszerzony

Języki obce:

Język angielski - Zakres podstawowy

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Edycja 2015/2016

Język polski - Zakres podstawowy

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres rozszerzony

Chemia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie  - Zakres rozszerzony

Fizyka z astronomią - Zakres rozszerzony

Języki obce:

Język angielski - Zakres podstawowy

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Edycja 2014/2015

 

Język polski -  NOWA MATURA - Zakres podstawowy               

Język polski -  NOWA MATURA - Zakres rozszerzony                

Język polski -  STARA MATURA - Zakres podstawowy              

Język polski -  STARA MATURA - Zakres rozszerzony               

Matematyka -  NOWA MATURA - Zakres podstawowy             

Matematyka -  NOWA MATURA - Zakres rozszerzony               

Matematyka -  STARA MATURA - Zakres podstawowy             

Matematyka -  STARA MATURA - Zakres rozszerzony    

Wiedza o społeczeństwie                                                    

Historia                                                                                              

Biologia                                                                                              

Geografia                                                                                            

Chemia                                                                                              

Fizyka                                                                                                  

Języki obce 

Język angielski - Zakres podstawowy                                          

Język angielski - Zakres rozszerzony                                          

Język niemiecki - Zakres podstawowy                                        

Język niemiecki - Zakres rozszerzony                                         

Język francuski - Zakres podstawowy                                          

Język francuski - Zakres rozszerzony                                         

Język rosyjski - Zakres podstawowy                                          

Język rosyjski - Zakres rozszerzony                                          

EDYCJA 2013/2014

Język polski - Zakres podstawowy                                        

Język polski - Zakres rozszerzony                                        

Matematyka - Zakres podstawowy                                       

Matematyka - Zakres rozszerzony                                         

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres podstawowy                               

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres rozszerzony                                

Historia - Zakres podstawowy                                                

Historia - Zakres rozszerzony                                                

Biologia - Zakres podstawowy                                              

Biologia - Zakres rozszerzony                                                

Geografia - Zakres podstawowy                                            

Geografia - Zakres rozszerzony                                            

Chemia - Zakres podstawowy                                               

Chemia - Zakres rozszerzony                                                 

Fizyka - Zakres podstawowy                                                  

Fizyka - Zakres rozszerzony                                                   

Języki obce 

Język angielski - Zakres podstawowy            

Język angielski - Zakres rozszerzony              

Język niemiecki - Zakres podstawowy            

Język niemiecki - Zakres rozszerzony             

Język francuski - Zakres podstawowy            

Język francuski - Zakres rozszerzony              

Język rosyjski - Zakres podstawowy               

Język rosyjski - Zakres rozszerzony                

 

EDYCJA 2012/2013

Język polski - Zakres podstawowy 

 Język polski - Zakres rozszerzony

 Matematyka - Zakres podstawowy

 Matematyka - Zakres rozszerzony

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres podstawowy     

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres podstawowy    

Historia - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres podstawowy  

Biologia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres podstawowy    

Geografia - Zakres rozszerzony

 Chemia - Zakres podstawowy 

 Chemia - Zakres rozszerzony

Fizyka - Zakres podstawowy       

Fizyka - Zakres rozszerzony

 

Języki obce 

Język angielski - Zakres podstawowy      

 Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy   

Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Język francuski - Zakres podstawowy     

Język francuski - Zakres rozszerzony

Język rosyjski - Zakres podstawowy        

Język rosyjski - Zakres rozszerzony    

EDYCJA 2011/2012

Język polski - Zakres podstawowy 

Język polski - Zakres rozszerzony

Matematyka - Zakres podstawowy

Matematyka - Zakres rozszerzony

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres podstawowy     

Wiedza 
o społeczeństwie - Zakres rozszerzony

Historia - Zakres podstawowy    

Historia - Zakres rozszerzony

Biologia - Zakres podstawowy  

Biologia - Zakres rozszerzony

Geografia - Zakres podstawowy

Geografia - Zakres rozszerzony

 Chemia - Zakres podstawowy 

 Chemia - Zakres rozszerzony

Fizyka - Zakres podstawowy  

Fizyka - Zakres rozszerzony

Języki obce 

Język angielski - Zakres podstawowy     

Język angielski - Zakres rozszerzony

Język niemiecki - Zakres podstawowy   

 Język niemiecki - Zakres rozszerzony

Język francuski - Zakres podstawowy  

Język francuski - Zakres rozszerzony

 Język rosyjski - Zakres podstawowy    

 Język rosyjski - Zakres rozszerzony

nagrania