Integralnym elementem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty są elementy terapeutyczne: filmik z Bratkiem oraz bajka Bratka. Zadaniem tych elementów jest ograniczyć stres towarzyszący dzieciom przed sprawdzianem.

Psychologowie zgodnie twierdzą, że dzieci w tym wieku nie wykształciły odpowiednich mechanizmów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Tymczasem nasilony stres powoduje zaburzenia pamięci, myślenia i uwagi. Sprawia także, że dziecko nie potrafi sobie przypomnieć wiadomości, które dobrze opanowało. Zestresowane dziecko odczuwa nieprzyjemne reakcje fizjologiczne, takie jak suchość w gardle, drżenie rąk, przyspieszenie tętna, często też bóle głowy i brzucha. Sposobem na zaradzenie temu może być odpowiednie przygotowanie – na przykład obejrzenie filmu terapeutycznego.

Dodatkowo zadbaliśmy o komfort dzieci po zakończeniu Sprawdzianu. Po rozwiązaniu arkuszy dzieci mają czas na wyciszenie i wysłuchanie Bajki Bratka. Wykorzystując sytuacje opisane w bajce, nauczyciel może zachęcać uczniów do tego, by odczuwali radość, dumę i satysfakcję z każdego także najmniejszego osiągnięcia. Taka rozmowa może doprowadzić do wniosku, że jeśli jakiemuś dziecku (w jego odczuciu) nie powiodło się napisanie sprawdzianu, to i tak powinno odczuwać satysfakcję z tego, co potrafi robić dobrze. Warto jednak zaznaczyć, że Bratek bohater bajek terapeutycznych i przyjaciel dzieci, z pewnością pomoże każdemu dziecku wzbudzić w nim poczucie siły oraz gotowość do pomagania sobie. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z reakcjami dzieci i nauczycieli podczas sprawdzianu.