Edukacja dla bezpieczeństwa      Numer dopuszczenia MEN:  270/2010
Autorzy: Krzysztof Izbicki, Łukasz Wrycz-Rekowski
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne    formularz zamówienia - Klasa III