Fizyka 3      Numer dopuszczenia MEN:  4/3/2011/2017
Autor: Roman Grzybowski
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne     formularz zamówienia - Klasa III