Informatyka 1       Numer dopuszczenia MEN:  91/1/2009/2015
Autor: Marek Kołodziej
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

 

Informatyka 2       Numer dopuszczenia MEN:  91/2/2010/2016
Autor: Marek Kołodziej
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne   formularz zamówienia - Klasa II    formularz zamówienia - Klasa III