Język polski 3          Numer dopuszczenia MEN:  16/3/2011/2017
Autorzy: Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

  

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne     formularz zamówienia - Klasa III