Matematyka 3       Numer dopuszczenia MEN:  54/3/2011/2017

Autorzy: Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

 

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne   formularz zamówienia - Klasa III