Plastyka       Numer dopuszczenia MEN:  47/2009/2015
Autor: Katarzyna Czernicka
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne    formularz zamówienia - Klasa III