Zajęcia techniczne      Numer dopuszczenia MEN:  199/2009*
Autor: Urszula Białka
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

  

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podręcznik do zajęć technicznych w gimnazjum nie podlega dopuszczaniu do użytku szkolnego.

§ 5. Dopuszczeniu do użytku szkolnego nie podlegają podręczniki do przedmiotów uzupełniających:

1) zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne – w przypadku gimnazjum;

2) ekonomia w praktyce – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla gimnazjum, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne    formularz zamówienia - Klasa III