Bezpłatne Arkusze Testów Siódmoklasisty weryfikują poziom wiedzy uczniów kończących klasę siódmą. Od 13 maja 2020 r. nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli bezpłatnie pobrać arkusze w formie plików PDF po zalogowaniu na stronie www.operon.pl. Po pobraniu materiałów każda szkoła może przeprowadzić test w dogodnym dla siebie terminie. Odpowiedzi do arkuszy zostaną udostępnione dla dyrektorów i nauczycieli po zalogowaniu na stronie www.operon.pl od 13 maja 2020 r.

Uczestnictwo w programie umożliwi uczniom rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy oraz zapoznanie się z wymogami czekającego ich egzaminu ósmoklasisty. Otrzymane wyniki pomogą nauczycielom na indywidualizację przygotowań do egzaminu kończącego szkołę podstawową, a także zmotywowanie uczniów do dalszej nauki.

 

Bezpłatne arkusze Testów Siódmoklasisty są częścią kompleksowego autorskiego programu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty.

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Powstał, bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w przygotowaniach uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki.
Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są diagnozy na początek roku szkolnegocykliczne testy w trakcie nauki oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce. Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczegolnych testów zostaną udostępnione raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.