Termin
Wydarzenie

13.05.2020

Publikacja Bezpłatnych Arkuszy Testów Siódmoklasisty oraz modeli odpowiedzi w formie plików PDF. Arkusze będą dostępne dla nauczycieli i dyrektorów szkół po zalogowaniu na stronie www.operon.pl