Materiał ćwiczeniowy do klasy I, II i III składa się z zeszytów ćwiczeń skorelowanych z podręcznikami MEN "Nasz elementarz" oraz "Nasza Szkoła".

Oferta do klasy I składa się z 4 zeszytów ćwiczeń oraz 2 zeszytów do nauki pisania liter i cyfr.

Wzbogaceniem oferty jest zeszyt do zajęć komputerowych. 

Oferta do klasy II składa się z 9 zeszytów – 5 do edukacji zintegrowanej oraz 4 do edukacji matematycznej. Zeszyty matematyczne zostały dodatkowo wzbogacone o zadania wykraczające poza podstawę programową. 

W skład materiałów do klasy III wchodzi 8 zeszytów – 4 do edukacji zintegrowanej i 4 do edukacji matematycznej, które zawierają zestaw ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności.

KLASA I  KLASA II KLASA III