[wprowadzenie: Kompletna oferta przeznaczona do edukacji wczesnoszkolnej, zawierająca zestaw podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych ...]

Klasa I

Podręcznik

komplet składa się z 2 części

Zeszyty ćwiczeń

komplet składa się z 6 części

Zeszyty do nauki pisania liter i cyfr

komplet składa się z 4 części

 

Zajęcia komputerowe, zadania uzupełniające z matematyki, karty pracy

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej część 1                             Numer dopuszczenia MEN:  123/1/2009           zajrzyj do publikacji

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej część 2                             Numer dopuszczenia MEN:  123/2/2009

 

Klasa II

Podręczniki

komplet składa się z 2 części

Zeszyty ćwiczeń

komplet składa się z 6 części

Zeszyty do matematyki

komplet składa się z 6 części

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej część 1                              Numer dopuszczenia MEN:  123/3/2010

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy II szkoły podstawowej część 2                              Numer dopuszczenia MEN:  123/4/2010

 

Klasa III

 

Podręczniki

komplet składa się z 2 części

Zeszyty ćwiczeń

komplet składa się z 6 części

Zeszyty do matematyki

komplet składa się z 6 części

Zeszyty z ćwiczeniami uzupełniającymi

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy III szkoły podstawowej część 1                            Numer dopuszczenia MEN:  123/5/2011

Kolorowa klasa. Edukacja wczesnoszkolna.

Podręcznik dla klasy III szkoły podstawowej część 2                            Numer dopuszczenia MEN:  123/6/2011