UWAGA!

Nauczyciele i szkoły, którzy chcą wdrażać edukację włączającą, uzyskają wsparcie doradcy ds. wdrażania edukacji włączającej. Konsultacje i szkolenia będą się odbywały lokalnie dwa razy w semestrze roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie będą kontynuowane w II semestrze oraz w kolejnych latach. 

 

Edukacja włączająca dąży do wspierania procesu rozwoju każdego dziecka. Należy zawsze brać pod uwagę wszystkie aspekty rozwoju. Jedne dzieci wymagają większego wsparcia emocjonalnego, inne większej pomocy w nauce, np. poprzez odpowiednie dostosowania materiału. Zadaniem, jakie stoi przed szkołami włączającymi, jest rozpoznanie i wspieranie różnorodnych potrzeb uczniów.
Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w jednym ze swoich raportów bardzo mocno podkreśla, że: „nauczyciele potrzebują wsparcia od i możliwości współpracy z różnymi współpracownikami w szkole, jak również z fachowcami poza szkołą” (Agencja Europejska, 2005, s. 6). Wdrożenie edukacji włączającej jest również procesem, który należy wprowadzać konsekwentnie realizując kolejne kroki. Nasza oferta wspiera nauczycieli i szkoły oraz pozwala na wprowadzenie i realizację w pierwszym roku szkolnym aż trzech ważnych obszarów edukacji włączającej.

 

Różnice między podejściem tradycyjnym, integracyjnym i włączającym

AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Edukacja włączająca jest zalecana przez MEN. Wydawnictwo Operon przedstawia program, który pomoże wykonać pierwsze dwa etapy do wdrożenia tego podejścia w każdej klasie.

DLACZEGO WARTO?

Autorski program dla klas 1 i 2, umożliwia wykonanie dwóch pierwszych etapów do wprowadzenia edukacji włączającej. Program uwzględnia potrzeby wszystkich dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Co trzeba zrobić, by korzystać z programu

 
Etap I – czerwiec – październik 2018

Przygotuj się!

- Weź udział w bezpłatnym kursie „Dobra edukacja, to edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki do pracy nie tylko z uczniami ze SPE” -
* Strategia nauczania dla nauczycieli.

- Zamień zajęcia wyrównawcze w atrakcyjną formę realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i załóż Klub Ortograffiti. W ramach Klubu Ortograffiti realizowane są projekty edukacyjne zalecane przez MEN. Więcej na stronie 12 oraz na ortograffiti.pl - * Nacisk na uczenie się i wspólne rozwiązywanie problemów.

 
Etap II – wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Zapewnij udział w programie swoim uczniom każdego dnia!

- Zastosuj podręczniki z serii Uczymy się z Bratkiem w połączeniu z Ortograffiti z Bratkiem. Oferta dostępna jest w ramach dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, bez dodatkowych opłat - * Strategia nauczania dla nauczycieli.

- Korzystaj ze wparcia doradcy ds. wdrażania edukacji włączającej - * Strategia nauczania dla nauczycieli.

- Przeprowadź zajęcia włączające z całą klasą według zaproponowanych scenariuszy (30 scenariuszy zajęć do darmowego pobrania od września 2018 r.) - * Strategia nauczania dla nauczycieli.

- Współpracuj z rodzicami zgodnie z zaleceniami edukacji włączającej dzięki specjalnie przygotowanym scenariuszom (10 scenariuszy spotkań z rodzicami do pobrania od września 2018 r.) - * Nacisk na uczenie się i wspólne rozwiązywanie problemów oraz Strategia nauczania dla nauczycieli.

- Załóż Klub Ortograffiti. W ramach Klubu realizowane są projekty edukacyjne zalecane przez MEN - * Nacisk na uczenie się i wspólne rozwiązywanie problemów.

 
Etap III – Wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Zostań specjalistą od edukacji włączającej!

W kolejnym roku szkolnym otrzymasz wsparcie oraz narzędzia do realizacji trzeciego etapu.