Dostępna od maja.
 

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela, a w niej:
  - plan wynikowy
  - plan dydaktyczny
  - scenariusze lekcji
  - karty pracy
  - propozycje sprawdzianów
 • Generator testów:
  - szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e-dziennika