• Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela (w formie PDF), a w niej:
  - plan wynikowy - do pobrania w Multitece
  - plan dydaktyczny - do pobrania w Multitece
  - scenariusze lekcji
  - karty pracy
  - propozycje sprawdzianów
 • Generator testów:
  - szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e-dziennika