Korzystam ze sprawdzonych źródeł

Wykorzystuję wygodne, rzetelne i sprawdzone narzędzie. Sprawdziany dopasowuję do potrzeb swoich uczniów.

 Z Generatorem testów przygotowuję sprawdzian w kilka minut w trzech prostych krokach:

1. Wybieram poziom i przedmiot.

2. Wybieram gotowe zadania.

3. Drukuję sprawdziany

WEJDŹ DO GENERATORA