Dokumenty przydatne w codziennej pracy nauczyciela, do wykorzystania podczas przygotowywania i prowadzenia lekcji:
– scenariusze lekcji
– karty pracy i dodatki do lekcji
– plany wynikowe i dydaktyczne
– opinie metodyczne
– programy nauczania
– testy sprawdzające z kluczem odpowiedzi