Barbara Turska-Paprzycka
Od 20 lat nauczyciel techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Lublinie, od 8 lat doradca metodyczny. Wykładowca na studiach podyplomowych Edukacji Technicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. Współautor ćwiczeniowych materiałów dydaktycznych opublikowanych na portalu edukacyjnym squla.pl. Współautor poradników metodycznych, programów nauczania oraz podręczników do techniki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jej zainteresowania to rękodzieło artystyczne, szydełkowanie – amigurumi, narciarstwo, czytanie książek.

Katarzyna Orzeł
Od 16 lat nauczyciel techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Lublinie. Trener szkoleń nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów. Współautor ćwiczeniowych materiałów dydaktycznych opublikowanych na portalu edukacyjnym squla.pl. Współautor poradników metodycznych, programów nauczania oraz podręczników do techniki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Trener i certyfikowany egzaminator ECDL. Zainteresowania: fotografia, rękodzieło artystyczne, dobra książka.