• Podręcznik w formie e-booka
• Książka dla nauczyciela, a w niej:
  - Program nauczania
  - Plan wynikowy
  - Rozkład materiału
  - Scenariusze lekcji
  - Karty pracy
  - Propozycje sprawdzianów
• Generator testów:
  - Szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - Możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
• Filmy ilustrujące kluczowe zagadnienia ujęte w programie
• Podstawa programowa do nauki Wiedzy o Społeczeństwie w kl. 8
• Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
• Profesjonalne kursy i webinary dla nauczycieli obejmujące problematykę nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w kl.8 wg nowej podstawy programowej
• Propozycje ciekawych projektów edukacyjnych w tematyce bliskiej uczniom
• Nowość! Konstytucja z ćwiczeniami, dobranymi do obowiązującej podstawy programowej w kl.8
• W nowej formie! Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e dziennika
• Nowość! Kurier edukacyjny – bieżąca aktualizacja treści podręcznika o świeże informacje z kraju i ze świata