NOWE wydanie w pełni dostosowane do nowych wymagań maturalnych, a w nim m.in.:

  • treści z historii literatury i kształcenia językowego
  • omówienia lektur z zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego w formie analizy literackiej (w tym różne warianty wykorzystania danej lektury na egzaminie maturalnym)
  • moduł przypominający najważniejsze treści z języka polskiego z gimnazjum
  • moduł przygotowujący bezpośrednio do egzaminu (analiza tematów, które mogą pojawić się w części ustnej egzaminu z przykładowymi pytaniami oraz wskazówki dotyczące części pisemnej)
  • przypomnienie zasad tworzenia różnych form wypowiedzi (rozprawki, eseju, analizy tekstu literackiego, analizy porównawczej itd.)

ZOBACZ