Wątek: Europa i świat         Numer dopuszczenia MEN: 665/2/2014
Autorzy: Bogumiła Burda, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

 

Wątek: Wojna i wojskowość         Numer dopuszczenia MEN: 665/3/2014
Autorzy: Bohdan Halczak, Roman Józefiak, Małgorzata Szymczak
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

 

Wątek: Rządzący i rządzeni         Numer dopuszczenia MEN: 665/4/2014
Autor: Adam Balicki
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna

 

Wątek: Ojczysty Panteon i ojczyste spory         Numer dopuszczenia MEN:665/2013
Autor: Adam Balicki
zajrzyj do publikacji spis treści obudowa dydaktyczna