Podręczniki do nowego liceum, technikum i szkoły branżowej - Operon

Skorzystaj z podręczników, które ułatwią Twoim uczniom skuteczne powtórki do każdego sprawdzianu i egzaminu

Poznaj podręczniki do każdego przedmiotu zintegrowane z aplikacją dla nauczyciela w ramach Programu dla szkół ponadpodstawowych.

Pracując z nowymi podręcznikami Operonu, Twój uczeń:

Skuteczniej i chętniej powtórzy materiał do sprawdzianu – czemu sprzyja zrozumiały język, przejrzysta, syntetyczna i nieprzeładowana forma publikacji.

Szybko sprawdzi, co zapamiętał z lekcji – przeglądając podsumowanie każdej lekcji.

Dokładnie wie, jakie zagadnienia są od niego wymagane – rozwinięcie punktów z podsumowania szybko znajdzie na marginesach i wytłuszczeniach w głównym tekście.

Szybko nauczy się rozwiązywać zadania – wykorzystując zadania rozwiązane krok po kroku.

Łatwo przyswoi nowy materiał – mając istotne treści zgrupowane w tabelach, grafach, rycinach funkcjonalnych i obrazowych zdjęciach.

Sprawdzi w praktyce swoje umiejętności – z pomocą zestawu zadań i pytań kontrolnych po każdej lekcji.

Wybierz przedmiot

Język polski

Matematyka

Historia

Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Etyka

Filozofia

Fizyka

Geografia

Informatyka

Plastyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka

Menu wybierz przedmiot
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Biologia
 • Chemia
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Etyka
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Informatyka
 • Plastyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Muzyka

Język polski

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Język polski - Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 1

Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 1

Urszula Jagiełło, Renata Janicka- Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Numer dopuszczenia MEN - 1020/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Język polski - Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II. Część 1

Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II. Część 1

Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska, Iwona Łapińska

Numer dopuszczenia MEN - 1067/1/2019
zobacz online
Język polski - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Barbara Chuderska

Numer dopuszczenia MEN - 1077/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Język polski - Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 2

Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 2

Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło

Numer dopuszczenia MEN - 1020/2/2019
zobacz online
Język polski - Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II. Część 2

Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II. Część 2

Lidia Minkiewicz, Katarzyna Tomaszek

Numer dopuszczenia MEN - 1067/2/2020

drukowane materiały do pracy z uczniem

Maturalne karty pracy - Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela języka polskiego na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy i rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy i rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy i rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy i rozszerzony - linia II

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy i rozszerzony

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Szkoła branżowa

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 2

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy i rozszerzony – linia I. Część 2

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Matematyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Matematyka - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Kinga Gałązka

Numer dopuszczenia MEN - 1082/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Matematyka - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Bartosz Szumny, Joanna Karłowska-Pik, Henryk Pawłowski

Numer dopuszczenia MEN - 1043/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Matematyka - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk

Numer dopuszczenia MEN - 1074/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Maturalne karty pracy - Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela matematyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy i rozszerzony

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Szkoła branżowa

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Historia

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Historia - Poziom podstawowy. Część 1

Poziom podstawowy. Część 1

Ustrzyccy Janusz i Mirosław

Numer dopuszczenia MEN - 1055/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Historia - Poziom rozszerzony. Część 1

Poziom rozszerzony. Część 1

Ustrzyccy Janusz i Mirosław

Numer dopuszczenia MEN - 1062/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Historia - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 1078/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Historia - Poziom podstawowy. Część 2

Poziom podstawowy. Część 2

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 1055/2/2019
Historia - Poziom rozszerzony. Część 2

Poziom rozszerzony. Część 2

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 1062/2/2019

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy ucznia - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy ucznia

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

Atlas historyczny - Zakres podstawowy

Atlas historyczny

Zakres podstawowy

Atlas historyczny - Zakres rozszerzony

Atlas historyczny

Zakres rozszerzony

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela historii na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy i rozszerzony

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Biologia

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Biologia - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Beata Jakubik, Renata Szymańska

Numer dopuszczenia MEN - 1030/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Biologia - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Beata Jakubik, Renata Szymańska

Numer dopuszczenia MEN - 1056/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Biologia - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Renata Szymańska, Beata Jakubik

Numer dopuszczenia MEN - 1072/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela biologii na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa I stopnia

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa I stopnia

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres rozszerzony

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Chemia

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Chemia - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Irena Bylińska

Numer dopuszczenia MEN - 1050/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Chemia - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski

Numer dopuszczenia MEN - 1059/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Chemia - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Artur Sikorski

Numer dopuszczenia MEN - 1080/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

Zbiór zadań - Zakres podstawowy

Zbiór zadań

Zakres podstawowy

Zbiór zadań - Zakres rozszerzony

Zbiór zadań

Zakres rozszerzony

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela chemii na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

 Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

 Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres rozszerzony

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Edukacja dla bezpieczeństwa - Poziom podstawowy – linia II

Poziom podstawowy – linia II

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński

Numer dopuszczenia MEN - 1007/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Edukacja dla bezpieczeństwa - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński

Numer dopuszczenia MEN - 1061/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Etyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Etyka - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

Numer dopuszczenia MEN - 1045/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela etyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Filozofia

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Filozofia - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Maria Łojek-Kurzętkowska

Numer dopuszczenia MEN - 1063/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Filozofia - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Maria Łojek-Kurzętkowska

Numer dopuszczenia MEN - Oczekuje na dopuszczenie, nr sprawy 199/19
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela filozofii na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Fizyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Fizyka - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Adam Ogaza

Numer dopuszczenia MEN - 1036/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Fizyka - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Adam Ogaza

Numer dopuszczenia MEN - 1085/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Fizyka - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Grzegorz Kornaś

Numer dopuszczenia MEN - 1086/1/2020
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

Zbiór zadań - Zakres podstawowy

Zbiór zadań

Zakres podstawowy

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela fizyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres rozszerzony

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Geografia

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Geografia - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Numer dopuszczenia MEN - 1053/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Geografia - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Sławomir Kurek

Numer dopuszczenia MEN - 1079/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Geografia - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Sławomir Kurek

Numer dopuszczenia MEN - Oczekuje na dopuszczenie, nr sprawy 161/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

Atlas geograficzny - Zakres podstawowy

Atlas geograficzny

Zakres podstawowy

Atlas geograficzny - Zakres rozszerzony

Atlas geograficzny

Zakres rozszerzony

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela geografii na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres rozszerzony

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Informatyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Informatyka - Poziom podstawowy – linia I

Poziom podstawowy – linia I

Wojciech Hermanowski

Numer dopuszczenia MEN - 1052/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Informatyka - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor

Numer dopuszczenia MEN - 1048/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Informatyka - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Wojciech Hermanowski

Numer dopuszczenia MEN - 1057/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Informatyka - Poziom podstawowy – linia II

Poziom podstawowy – linia II

Arkadiusz Gawełek

Numer dopuszczenia MEN - 1073/1/2019
zobacz online

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela informatyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy - linia I

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy- linia I

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy- linia I

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy i rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy - linia II

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy - linia II

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy - linia II

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Plastyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Plastyka - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Numer dopuszczenia MEN - 1054/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela plastyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Podstawy przedsiębiorczości - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek

Numer dopuszczenia MEN - 1018/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

Podstawy przedsiębiorczości - Szkoła branżowa I stopnia. Część 1

Szkoła branżowa I stopnia. Część 1

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska

Numer dopuszczenia MEN - 1076/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

Podstawy przedsiębiorczości - Szkoła branżowa I stopnia. Część 2

Szkoła branżowa I stopnia. Część 2

Jarosław Korba, Zbigniew Smutek, Jolanta Kijakowska

Numer dopuszczenia MEN - 1076/2/2019

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela podstaw przedsiębiorczości na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Szkoła branżowa I stopnia

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Wiedza o społeczeństwie - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska

Numer dopuszczenia MEN - 1049/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Wiedza o społeczeństwie - Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

Artur Derdziak

Numer dopuszczenia MEN - 1071/1/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału
Wiedza o społeczeństwie - Szkoła branżowa I stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

Zbigniew Smutek, Beata Surmacz, Jan Maleska

Numer dopuszczenia MEN - 1065/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

Maturalne karty pracy - Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy

Zakres rozszerzony

Zeszyt ćwiczeń - Szkoła branżowa

Zeszyt ćwiczeń

Szkoła branżowa

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela wiedzy o społeczeństwie na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres rozszerzony

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Szkoła branżowa

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres rozszerzony

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Szkoła branżowa

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres rozszerzony

Program nauczania

Program nauczania

Szkoła branżowa

Zakres podstawowy

Zakres podstawowy

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Zakres rozszerzony

Porównanie podstaw programowych

Porównanie podstaw programowych

Szkoła branżowa

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Muzyka

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej

Muzyka - Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko

Numer dopuszczenia MEN - 1060/2019
zobacz online
ramowy rozkład materiału

drukowane materiały do pracy z uczniem

Karty pracy - Zakres podstawowy

Karty pracy

Zakres podstawowy

materiały multimedialne do podręcznika dla nauczyciela dostępne w aplikacji dla nauczyciela

Pierwsza w Polsce aplikacja dla nauczyciela informatyki na lekcję, która koresponduje z nowym podręcznikiem dla szkoły ponadpodstawowej – zobacz więcej.

tradycyjna obudowa dydaktyczna

Plan dydaktyczny

Plan dydaktyczny

Zakres podstawowy

Plan wynikowy

Plan wynikowy

Zakres podstawowy

Program nauczania

Program nauczania

Zakres podstawowy

Dostępne od września 2019 r.
 • Multiteka
 • Generator testów

Program "Lubię uczyć"

Zamów WYGODNĄ PACZKĘ

x