Egzamin Gimnazjalny z Operonem to program, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele otrzymują pełen pakiet materiałów i narzędzi przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Opanowanie niezbędnego materiału umożliwiają publikacje: vademecum z ośmiu przedmiotów oraz testy i arkusze z trzech bloków tematycznych. Do dyspozycji uczniów są również serwisy internetowe: www.gieldagimnazjalna.pl oraz www.gramizdam.pl.

Próbny Egzamin Gimnazjalnyz Operonem i „Gazetą Wyborczą” to coroczna akcja umożliwiająca sprawdzenie wiedzy uczniów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu. Pierwsza edycja akcji odbyła się w 2007 roku. Obecnie przystępuje do niej ponad 60% gimnazjalistów.

Dowiedz się więcej