Nowości Operon

Reforma 2017

Język polski   

jezyk polski klasa 4 podrecznik i zeszyt cwiczen
język polski klasa 7 podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Język polski 4

Język polski 5

Język polski 6

Język polski 7

Język polski 8

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

pobierz program nauczania dla klas 4-8

Poznaj nasze podręczniki

Język polski 4. Kształcenie językowe.

Autor: Małgorzata Białek

Numer dopuszczenia MEN - 900/2/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania    plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Dzięki przystępnym wyjaśnieniom oraz atrakcyjnym ćwiczeniom w podręczniku uczeń przekona się, że problemy językowe mogą stanowić intrygującą łamigłówkę, którą da się rozwiązać przy odrobinie uważności, wiedzy i umiejętności logicznego myślenia.

Małgorzata Białek, autorka podręcznika

Przemyślana formuła

Poprawna polszczyzna to nie tylko zestaw zasad i reguł gramatycznych czy ortograficznych. To przede wszystkim właściwa, zrozumiała dla wszystkich komunikacja. Podręcznik porusza te zagadnienia. Uczniowie poznają części mowy, budowę i rodzaje zdań. Zapoznają się z poprawną wymową i pisownią. Publikacja wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego to niezbędna wiedza każdego ucznia klasy czwartej.

 • Przejrzysty układ podręcznika, liczne wyróżnienia graficzne oraz barwne rysunki i fotografie ułatwiają znalezienie najważniejszych informacji.
 • Inspirujące pytania na początku każdej lekcji pobudzają kreatywne myślenie.
 • Zadania do wykonania w grupie kształtują umiejętność pracy zespołowej.
 • Duża liczba zadań umożliwia opanowanie potrzebnych umiejętności praktycznych i zagadnień teoretycznych.

Ceniony autor

Małgorzata Białek

Ukończyła filologię polską ze specjalnością nauczycielską oraz podyplomowe studia filozoficzno-etyczne. Jest nauczycielką języka polskiego i etyki oraz egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

Lubi uczyć, pokazywać, że literatura może być przygodą, a gramatyka – ciekawą zagadką. Przepada za pełnymi tajemnic powieściami o dawnych czasach. Podczas wakacji uwielbia spacery brzegiem morza, gdy słońce wydłuża cienie. Nigdy nie martwi się na zapas, bo nie warto, a zresztą – kogo zachęciłaby smutna mina nauczyciela?  

Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie

Autor: Małgorzata Składanek

Numer dopuszczenia MEN - 900/1/2017

Podręcznik łączy tradycję z nowoczesnością w doborze tekstów literackich i rozwiązań dydaktycznych. Jest przyjazny każdemu uczniowi w realizacji jego indywidualnych potrzeb i aktywnej pracy w grupie. Uporządkowana i przejrzysta struktura pomaga systematyzować, utrwalać i sprawdzać wiedzę.
Małgorzata Składanek, autorka podręcznika

zajrzyj do podręcznika     pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Przemyślana formuła

Świat kultury, piękna słowa, wybitnych twórców – w dobie atakujących nas nie zawsze wartościowych informacji lekcje języka polskiego nabierają dodatkowego wymiaru. Publikacja zawiera wybór zróżnicowanych utworów literackich – z pewnością zainteresują one każdego ucznia. Podręcznik zawiera także zagadnienia z zakresu ortografii, dużą liczbę ćwiczeń a także praktyczne wskazówki, które ułatwiają komponowanie różnych form wypowiedzi.

 • Staranny dobór tekstów literackich uwzględnia zróżnicowane zainteresowania uczniów.
 • Ciekawie skonstruowane zadania – łatwy sposób na opanowanie niezbędnych umiejętności.
 • Inspirujące teksty kultury zachęcają do twórczej interpretacji.
 • Starannie zaplanowany układ podręcznika i liczne wyróżnienia graficzne ułatwiają zapamiętywanie i wyszukiwanie informacji.

Ceniony autor

Małgorzata Składanek

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletni dorobek zawodowy, który przekłada się na sukcesy szkolne uczniów, ich osiągnięcia w konkursach i wyniki egzaminów zewnętrznych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesuje się literaturą, filmem, teatrem. Lubi przyrodę, podróże i aktywny styl życia.

Język polski 4. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Alicja Krawczuk-Goluch

 

Zeszyt ćwiczeń opracowany do podręczników Język polski 4. Kształcenie kulturowe-literackie Małgorzaty Składanek oraz Język polski 4. Kształcenie językowe Małgorzaty Białek. Ćwiczenia pokazują uczniom powiązania między kulturą a językiem. Zaprezentowany zestaw zadań pozwala na wykorzystanie rozmaitych pomysłów dydaktycznych, które trafią do każdego ucznia. Zeszyt ćwiczeń został tak przygotowany, by umożliwić uczniowi zarówno pracę samodzielną w domu, jak i pracę w szkole – z pomocą nauczyciela.

 

Język polski 5. Kształcenie kulturowo-literackie

Autor: Małgorzata Składanek

Numer dopuszczenia MEN - 900/4/2018

Podręcznik jest kontynuacją znanych z klasy czwartej spotkań z literaturą, kulturą, językiem i tradycją. Pozwala utrwalać znane już zagadnienia i na ich podstawie wprowadza nowe, dzięki którym uczeń doskonali umiejętność rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury, a także podejmuje próby ich krytycznej oceny. Zaproponowane rozwiązania tematyczne skłaniają ucznia do samodzielnych poszukiwań, rozwijają jego kreatywność i pasję poznawczą.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny

Literatura piękna w najlepszym wydaniu!

 • Rozwiniesz w uczniach wrażliwość na ponadczasowe wartości i dzieła szeroko pojętej kultury.
 • Zainteresujesz wartościowymi utworami z literatury polskiej i światowej.
 • Zaszczepić w uczniach zamiłowanie do literatury.
 • Nauczyć szacunku do człowieka oraz dorobku cywilizacyjnego ludzkości.

Przemyślana i sprawdzona struktura

 • Optymalny dobór tekstów literackich – pozwoli zrealizować podstawę programową i zainteresuje uczniów
 • Przewodni motyw każdego rozdziału nawiązuje do pór roku i dopasowuje się do codziennych wydarzeń, których uczniowie doświadczają  – Twoi podopieczni łatwiej zrozumieją sens i przydatność omawianych zagadnień
 • Przykłady wymaganych form wypowiedzi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich redagowania oraz wzorcowymi pracami – otrzymujesz użyteczny materiał do pracy
 • Różnorodne ćwiczenia do pracy indywidualnej i zespołowej – otrzymasz inspiracje by zróżnicować formułę lekcji
 • Testy sprawdzające po zakończeniu każdego działu – Twoi uczniowie dowiedzą się, w jakim stopniu zapamiętali wymagany materiał

Doświadczony autor

Małgorzata Składanek

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletni dorobek zawodowy, który przekłada się na sukcesy szkolne uczniów, ich osiągnięcia w konkursach i wyniki egzaminów zewnętrznych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Interesuje się literaturą, filmem, teatrem. Lubi przyrodę, podróże i aktywny styl życia.

Język polski 5. Kształcenie językowe

Autor: Hanna Szaniawska

Numer dopuszczenia MEN - 900/3/2018 

Przystępne definicje, wiele ćwiczeń o różnym stopniu trudności, zachęta do współpracy w grupie pozwolą uczniom w przyjazny sposób poznawać kolejne zagadnienia naszego języka i utrwalać je, aby mogli z łatwością, a także poprawnie i skutecznie komunikować się z innymi.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny

Nauczysz poprawnej i zrozumiałej komunikacji

 • Źródło wiedzy o częściach mowy, budowie zdań, zasadach wymowy i pisowni.
 • Precyzyjnie i zrozumiale sformułowane zasady i reguły gramatyczne oraz ortograficzne.
 • Wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego – wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Formuła krok po kroku

 • Pytania rozpoczynające każdą lekcję skłonią ucznia do odkrywania zasad gramatycznych w codziennym języku.
 • Wyróżnienie ważnych informacji - uczniowie łatwo znajdą kluczowe zagadnienia do zapamiętania
 • Ciekawe i zabawne ilustracje – Twoi uczniowie docenia luźniejsze chwile na lekcji
 • Zadania o różnym stopniu trudności – dasz satysfakcje z nauki uczniom o różnym możliwościach i poziomie wiedzy
 • Duża liczba ćwiczeń – będziesz mieć pewność, że Twoi uczniowie opanowali materiał w praktyce
 • Po każdym dziale syntetyczne podsumowania oraz sprawdziany wiedzy – Twoi uczniowie lepiej przygotują się do sprawdzianów

Doświadczony autor

Hanna Szaniawska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach przez kilka lat pracowała w różnych zawodach, m.in. jako redaktor, ale to szkoła okazała się jej przeznaczeniem. 

Jako nauczycielka języka polskiego przeszła wszystkie szczeble edukacji – szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Jak każdy polonista lubi czytać. Wybiera przede wszystkim książki o tematyce psychologicznej i społecznej.

Wielką satysfakcję sprawiają jej dyskusje z uczniami o postawach i motywach postępowania poznawanych bohaterów, a także poszukiwanie w książkach wskazówek do własnego życia. To z inspiracji uczniów stworzyła autorski program klasy humanistycznej i serię podręczników do języka polskiego dla klas V–VI szkoły podstawowej.

Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Alicja Krawczuk-Goluch

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia klasy piątej.  Jasny i czytelny sposób prezentacji zagadnień gramatycznych pomaga uczniowi zdobywać nowe umiejętności językowe. Zróżnicowane ćwiczenia pisemne oraz ustne przygotowują ucznia do kolejnych etapów kształcenia. Zawarte w zeszycie ćwiczeń nawiązania do tekstów kultury pozwalają uczniowi na świadome uczestnictwo w  świecie kultury.

 

Język polski 6. Kształcenie językowe

Autor: Hanna Szaniawska

Numer dopuszczenia MEN - 900/5/2019

Wraz z podręcznikiem do kształcenia kulturowo-literackiego publikacja „Język polski 6 kształcenie językowe” stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy niezbędnej uczniowi klasy szóstej szkoły podstawowej. Pozwala utrwalić zdobyte wcześniej informacje i poznać nowe zagadnienia dzięki rozwiązywaniu wielu ćwiczeń o różnej formie i wielu stopniach trudności.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny

Nauczysz ucznia poprawnej komunikacji

 • podręcznik daje podstawy do skutecznej nauki i utrwalania zasad poprawnej i skutecznej komunikacji
 • to kompendium wymaganej wiedzy o częściach mowy, budowie zdań, zasadach wymowy i poprawnej pisowni oraz stosowaniu ich w praktyce
 • przedstawia precyzyjnie i zrozumiale sformułowane zagadnienia i reguły gramatyczne

Przemyślana i sprawdzona formuła

 • pytania rozpoczynające każdą lekcję skłonią ucznia do odkrywania zasad gramatycznych w codziennym języku
 • graficzne wyróżnienie istotnych informacji pomoże znaleźć kluczowe zagadnienia i ułatwi ich zapamiętanie
 • duża liczba ćwiczeń ułatwi nie tylko opanowanie, lecz także skuteczne utrwalenie materiału
 • zadania o różnym stopniu trudności pozwolą odnieść sukces każdemu uczniowi
 • każdy dział kończy się podsumowaniem zawierającym syntetycznie zebraną wiedzę i sprawdzian umiejętności

Doświadczony autor

Hanna Szaniawska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach przez kilka lat pracowała w różnych zawodach, m.in. jako redaktor, ale to szkoła okazała się jej przeznaczeniem. 

Jako nauczycielka języka polskiego przeszła wszystkie szczeble edukacji – szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Jak każdy polonista lubi czytać. Wybiera przede wszystkim książki o tematyce psychologicznej i społecznej.

Wielką satysfakcję sprawiają jej dyskusje z uczniami o postawach i motywach postępowania poznawanych bohaterów, a także poszukiwanie w książkach wskazówek do własnego życia. To z inspiracji uczniów stworzyła autorski program klasy humanistycznej i serię podręczników do języka polskiego dla klas V–VI szkoły podstawowej.

Język polski 6. Kształcenie kulturowo-literackie

Autorki: Małgorzata Składanek i Hanna Szaniawska

Numer dopuszczenia - 900/6/2019

Podręcznik zaprasza do trzeciego już spotkania z bogactwem polskiej, europejskiej i światowej literatury oraz tradycji i kultury. Pozwala na utrwalenie znanych już zagadnień literacko-kulturowych oraz wprowadza nowe na bazie różnorodnych tekstów. Zaproponowane zagadnienia tematyczne w poszczególnych rozdziałach nie tylko sprzyjają utrwalaniu i porządkowaniu zdobytej przez ucznia wiedzy, lecz także skłaniają go do krytycznego myślenia i własnych poszukiwań.

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny

Zainteresujesz ucznia literaturą piękną

 • podręcznik pomoże zaszczepić w uczniach wrażliwość poznawczą
 • wesprze w zrozumieniu wartościowych utworów z literatury polskiej i światowej
 • nauczy dbać o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo
 • pomoże uczniowi dostrzegać związek literatury z otaczającym go światem
 • wykształci szacunek do dorobku kulturowego własnego narodu i otwartości na dorobek innych kultur

Przemyślana i sprawdzona struktura

 • tematyczne rozdziały z testem podsumowującym pomogą wdrożyć uczniów do samooceny i samokontroli
 • optymalny dobór tekstów  da pewność realizacji podstawy programowej
 • atrakcyjne zadania do tekstów zapewnią wysoką efektywność zajęć
 • różny stopień trudności zadań umożliwi indywidualizację nauczania
 • zadania do pracy w grupie  zainspirują uczniów, pomogą nauczyć kultury dyskusji i porozumienia
 • przykłady wymaganych form wypowiedzi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich redagowania oraz wzorcowymi pracami – skutecznie umożliwią uczniom nabycie wymaganych umiejętności twórczych

Doświadczony autor

Małgorzata Składanek

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada wieloletni dorobek zawodowy, który przekłada się na sukcesy szkolne uczniów, ich osiągnięcia w konkursach i wyniki egzaminów zewnętrznych. Za osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Interesuje się literaturą, filmem, teatrem. Lubi przyrodę, podróże i aktywny styl życia.
 

Hanna Szaniawska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach przez kilka lat pracowała w różnych zawodach, m.in. jako redaktor, ale to szkoła okazała się jej przeznaczeniem. 
Jako nauczycielka języka polskiego przeszła wszystkie szczeble edukacji – szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Jak każdy polonista lubi czytać. Wybiera przede wszystkim książki o tematyce psychologicznej i społecznej.
Wielką satysfakcję sprawiają jej dyskusje z uczniami o postawach i motywach postępowania poznawanych bohaterów, a także poszukiwanie w książkach wskazówek do własnego życia. To z inspiracji uczniów stworzyła autorski program klasy humanistycznej i serię podręczników do języka polskiego dla klas V–VI szkoły podstawowej.

Język polski 7

Autorzy: Barbara Klimczak, Teresa Zawisza-Chlebowska, Elżbieta Tomińska

Numer dopuszczenia MEN - 900/7/2017

Podręcznik został napisany z szacunkiem dla uczniów, z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach, ale też z nadzieją, że uda się w nich obudzić  potrzebę poszerzania wiedzy o języku i poznawania dzieł pisanych w języku polskim, a także rozwinąć umiejętność posługiwania się nim.
Teresa Zawisza-Chlebowska, Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska ‒ autorki podręcznika

zajrzyj do podręcznika    program nauczania     plan wynikowy i dydaktyczny    zamów podręcznik

Zainspirujesz i rozwiniesz pasje swojego ucznia

 • Bogaty zakres treści przekracza wskazania nowej podstawy - inspirująca baza do rozwijania zamiłowań Twoich uczniów do przedmiotu i literatury w ogóle
 • Zawarty materiał zawiera odniesienia do różnorodnych kontekstów (historycznych, biograficznych, kulturowych) - pomożesz uczniom lepiej zrozumieć zjawiska literackie i poszerzysz ich  horyzonty wiedzy.
 • Treści nawiązują do współczesności, zawierają liczne przykłady dnia codziennego – Twoi uczniowie łatwo zrozumieją sens i przydatność omawianego materiału

 

Podręcznik przyjazny dla uczniów i nauczycieli

 • Mnogość tekstów literackich i zagadnień kulturowych – łatwo dobierzesz materiał, by zaciekawić ucznia
 • Podsumowania materiału po każdym dziale ujęte na osi czasu – uczeń zapamięta chronologię wydarzeń
 • „Warsztat krytycznego myślenia” na końcu każdego rozdziału – zaangażujesz uczniów do formułowania i wyrażania swoich opinii
 • Propozycje tworzenia własnych tekstów i prac domowych w ramach różnorodnych form pisarskich.
 • Ciekawe tematy projektów edukacyjnych – zainspirujesz uczniów do nieszablonowej i twórczej pracy
 • Gotowe propozycje sprawdzianów – znajdziesz wygodne podpowiedzi, na co zwrócić uwagę przy weryfikowaniu wiedzy ucznia

Język polski 7. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Brózdowska

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany do treści zawartych w podręczniku do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. Różnorodne i przyjazne uczniowi zadania pogłębiają jego wiedzę i umiejętności oraz wyrabiają samodzielność myślenia. Ponadto pokazują, jak ważną sprawą jest etyka słowa, a także zwracają uwagę na bogactwo i piękno języka polskiego.

Autorka zeszytu ćwiczeń Elżbieta Brózdowska została wyróżniona przez prof. dr hab. Jadwigę Puzyninę podczas przemówienia pt. Dlaczego bronię kultury słowa? wygłoszonego podczas Kongresu Dydaktyki Polonistycznej za napisanie wartościowych zeszytów ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum wydanych przez Wydawnictwo Operon.

Język polski 8

Autorzy: Teresa Zawisza-Chlebowska, Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska 

Numer dopuszczenia MEN - 900/8/2018

Podręcznik jest pisany z szacunkiem dla uczennicy i ucznia. Z myślą o ich pasjach i zainteresowaniach ‒ niekoniecznie językiem polskim, z nadzieją, że uda się obudzić potrzebę poszerzania wiedzy o własnym języku i doskonalić umiejętności posługiwania się nim. 

zajrzyj do podręcznika    plan wynikowy i plan dydaktyczny

Starannie zaplanowany układ treści

Na tym etapie nauki istotne jest zainteresowanie ucznia wartościowymi utworami literackimi i publicystycznymi – zgodnymi jego etapem rozwoju i dojrzałością. Dzięki tej części podręcznika nauczyciel w atrakcyjny sposób zrealizuje ten cel. Publikacja obejmuje treści z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego, kształcenia językowego (zarówno wiadomości teoretyczne i praktyczne) oraz elementy retoryki. Umożliwia kształtowanie umiejętności krytycznej analizy utworów literackich i publicystycznych oraz innych teksów kultury. Stałym elementem – powtarzalnym w każdym rozdziale – jest Warsztat krytycznego myślenia.

 • Teksty literackie opatrzone kontekstem historycznym oraz kulturowym dają możliwość szerszej interpretacji utworu.
 • Seria ćwiczeń zawierających przykłady, które nawiązują do codziennych sytuacji, to przyjazny sposób na zrozumienie zawiłości polskiej ortografii, interpunkcji, gramatyki języka polskiego,
   a także zastosowania zasad gramatycznych i ortograficznych w praktyce.
 • Warsztaty pisarskie w podręczniku rozwijają umiejętność samodzielnego redagowania różnorodnych tekstów, wykorzystania elementów retoryki w tworzeniu wypowiedzi spójnych, dostosowanych do danej formy gatunkowej pod względem kompozycyjnym jak i stylistycznym, i zawierających poprawne wnioskowanie.
 • Propozycje różnorodnych tematów projektów oraz prac grupowych zachęcają do współpracy w grupie, kształtowania kompetencji społecznych, inspirują do realizacji ciekawych zagadnień.

 

Doświadczony zespół autorski

Teresa Zawisza-Chlebowska

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, autorka programów nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum, licznych przewodników i artykułów metodycznych, współautorka podręczników do języka polskiego dla gimnazjum, rzeczoznawca ministerialny do spraw podręczników do języka polskiego oraz rzeczoznawca językowy. Obecnie dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

Od 1993 r. należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i aktywnie tam pracuje. Wielokrotnie zabierała głos w sprawach uczniów i nauczycieli, gdy wprowadzano reformę systemu edukacji (1999), na temat zmian kolejnych podstaw programowych, awansu zawodowego czy kształcenia nauczycieli. Jako edukatorka „Nowej Szkoły” prowadziła liczne zajęcia z nauczycielami, również jako specjalistka do spraw nauczania języka polskiego przedstawiała nauczycielom nowe programy i podręczniki, prezentowała nowatorskie rozwiązania metodyczne. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Należy do Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jest uzależniona od czytania, uwielbia podróże – dalekie i bliskie.

Barbara Klimczak

Kulturoznawczyni, teatrolożka, polonistka, trenerka wolności i praw człowieka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, RWCT International Consortium. Wykładowczyni, recenzentka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, konsultantka ds. edukacji kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Autorka i redaktorka poradników edukacyjnych do języka polskiego i wiedzy o kulturze, scenariuszy lekcji, współautorka podręczników do języka polskiego, konsultantka ds. dydaktycznych projektów medialnych.

Autorka i trenerka różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, m.in. w zakresie nauczania interdyscyplinarnego, budowania autorytetu, zarządzania oświatą, wdrażania mechanizmów antydyskryminacyjnych w placówkach oświatowych. Uczestniczka Międzynarodowego Programu na Rzecz Integracji Dzieci Osieroconych Kinderdorf Pestalozzi/Trogen (Szwajcaria), między innymi projektów twinningowych „Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej”, koordynatorka szkolnego programu m.st. Warszawa EURO 2012 = TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ.

Prywatnie fanka teatru, literatury skandynawskiej i wędrówek krajoznawczych z przyjaciółką Birdą u nogi.

Elżbieta Tomińska

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, edukator programu Nowa Szkoła, lider zespołu egzaminatorów OKE w Poznaniu, egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,   ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, przewodniczący wojewódzkich komisji konkursów polonistycznych dla uczniów szkół.

Język polski 8. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Brózdowska 

Zawartość zeszytu ćwiczeń do języka polskiego dla uczniów klasy ósmej jest zgodna z nową podstawą programową. Odpowiednio dobrane zadania ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień językowych, w tym budowy wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, interpunkcji, odmiany nazw miejscowych czy nazwisk. Pomagają w nauce redagowania nowych form wypowiedzi: rozprawki czy reportażu. Zachęcają do kultury wypowiedzi i krytycznego myślenia. Uczą analizować i interpretować utwory literackie, wzbogacają słownictwo uczniów oraz utrwalają wiadomości z historii literatury. Zeszyt ćwiczeń to przydatna i niezbędna pomoc podczas pracy na lekcji, gdyż zawarte w nim zadania dobrze przygotują do egzaminu po szkole podstawowej. 

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne   formularz zamówienia - Klasa IV   formularz zamówienia - Klasa VII

   

Sklep i kontakt

Spektrum
Spektrum
Fundusze Europejskie
RP
Fundusze Europejskie
UE

Głównym celem projektu jest wdrożenie narzędzi optymalizujących procesy projektowe. Wartość projektu 60 331, w tym wkład Funduszy Europejskich 29 430.

© 2024 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.