Nowości Operon

Reforma 2017

Chemia

Chemia 7

    

 Chemia 7

podręcznik
dla szkoły podstawowej

zeszyt ćwiczeń

Poznaj nasze podręczniki

Poznaj nasze podręczniki

Autorzy: Maria Barbara Szczepaniak, Bożena Kupczyk, Wiesława Nowak

Numer dopuszczenia MEN ‒ 919/1/2017

zajrzyj do podręcznika    pobierz program nauczania     plan wynikowy i plan dydaktyczny    zamów podręcznik

Chemia kojarzy się uczniom z doświadczeniami. Są oni spragnieni eksperymentowania. Propozycje doświadczeń w podręczniku bazują na substancjach znanych uczniom. Dzięki temu mogą oni wykonać proste doświadczenia w domu, wykorzystując dostępne substancje – mąkę, cukier, sól, sodę, ocet.

M.B. Szczepaniak, B. Kupczyk, W. Nowak, autorki podręcznika

Starannie zaplanowany układ treści

Autorki nacisk duży kładą na kształcenie u ucznia umiejętności obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, wyrabiania nawyków pracy laboratoryjnej. Zagadnienia poruszane w podręczniku obejmują między innymi bezpieczeństwo w pracowni chemicznej, tematykę substancji chemicznych znajdujących się w otoczeniu ucznia. Uczeń poznaje wzory związków chemicznych, pojęcie wartościowości, niemetale i ich tlenki oraz niektóre wodorki.

  • Świat chemii w otoczeniu człowieka – wskazanie zagrożeń w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z substancjami, zapoznanie z zastosowaniem substancji zgodnie z ich właściwościami.
  • Dokładnie zaplanowane doświadczenia – możliwość optymalnego wykorzystania czasu podczas lekcji, rozbudzenie w uczniach  zainteresowania chemią oraz rozwój umiejętności wyciągania wniosków i samodzielnego myślenia.
  • Rozdział o szkle i sprzęcie laboratoryjnym oraz o pracy w laboratorium to podstawa samodzielnej i poprawnej pracy ucznia podczas  doświadczeń chemicznych przeprowadzanych na lekcji.
  • Zróżnicowane tematy projektów do realizacji – inspiracja dla ucznia do twórczego działania, między innymi na rzecz ochrony środowiska.  

Sprawdzony zespół autorski

Maria Barbara Szczepaniak
Od początku kariery zawodowej związana z Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie, którego jest absolwentem. Uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania chemii oraz tytuł nauczyciela dyplomowanego. Permanentnie podnosiła kwalifikacje zawodowe, ukończyła m.in.: Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Podyplomowe Studium Turystyki i Krajoznawstwa. Pełniła funkcję egzaminatora z chemii OKE w Gdańsku. Każdego roku z sukcesami przygotowywała uczniów do egzaminów na wyższe uczelnie, konkursów i olimpiad. Była doradcą metodycznym. Organizowała zawody chemiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorem zadań na próbny egzamin dojrzałości z chemii oraz zadań z chemii na próbne egzaminy gimnazjalne, współautorem programu klasy o profilu podstawowym z rozszerzoną wiedzą ekologiczną, autorem artykułów o nauczaniu wiedzy ekologicznej.

Wielokrotnie nagradzana, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami kuratora oświaty i innymi.

Swój wolny czas poświęca czytaniu książek, zwłaszcza science fiction.

Wiesława Nowak

Nauczyciel dyplomowany z 33-letnim stażem pracy, zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Wychowawca wielu laureatów konkursów przedmiotowych z chemii. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Prowadzi liczne projekty chemiczne. Pasjonat chemii doświadczalnej. Uważa, że uczeń musi zobaczyć substancje na żywo, tak jak i większość doświadczeń, możliwych do wykonania w pracowni. Chętnie prowadzi zajęcia laboratoryjne dla uczniów, wykorzystując ich zapał w poszukiwaniu nowych eksperymentów. Stosuje zasadę: eksperyment to najlepsza metoda do poznania chemii.

Chemia 7. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Barbara Szczepaniak, Janina Waszczuk

„Powiedz mi – a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”– tym starym przysłowiem chińskim kierowałyśmy się podczas przygotowywania zeszytu ćwiczeń. Uczeń rozwiązując zadania w naszym zeszycie – działa.Projektuje doświadczenia chemiczne, rejestruje wyniki doświadczeń, formułuje obserwacje i wnioski. Pozyskuje informacje z dostępnych źródeł. Stosuje nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów. Ćwiczy układanie wzorów oraz równań reakcji chemicznych. Wykonuje obliczenia stechiometryczne. Komentuje zależności między działalnością człowieka a stanem środowiska.

Zeszyt ćwiczeń został dostosowany do obowiązującej od 2017 roku podstawy programowej. Wiele zadań to zadania dla ambitnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny chemii. Zadania podsumowujące pod każdym działem pozwalają uczniom na powtórzenie wiedzy przed sprawdzianem.

 

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne     formularz zamówienia - Klasa VII

Sklep i kontakt

Spektrum
Spektrum
Fundusze Europejskie
RP
Fundusze Europejskie
UE

Głównym celem projektu jest wdrożenie narzędzi optymalizujących procesy projektowe. Wartość projektu 60 331, w tym wkład Funduszy Europejskich 29 430.

© 2024 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.