Nowości Operon

Reforma 2017

Historia

    Historia 4

Historia 4

Historia 7

Historia 7

Obudowa dydaktyczna

podręcznik
 dla szkoły podstawowej

zeszyt ćwiczeń

podręcznik 
 dla szkoły podstawowej

zeszyt ćwiczeń

Nowość! Obudowa dydaktyczna została uzupełniona o materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Poznaj nasze podręczniki

Historia 4

Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Numer dopuszczenia MEN - 910/1/2017

Podręcznik systematycznie i przystępnie prezentuje dzieje Polski i świata, a oprócz tego kształtuje u uczniów nawyk sięgania do źródeł wiedzy historycznej – zawiera reprezentacyjny wybór przystępnych tekstów źródłowych oraz bogaty zbiór ilustracji, który ułatwia uczniom kreowanie własnych, dobrze osadzonych w realiach historycznych, wyobrażeń.
Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek ‒ autorzy podręcznika

zajrzyj do publikacji    pobierz program nauczania     zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy, plan dydaktyczny.    zobacz zestaw

Przemyślana formuła

Przystępny język, niezwykle starannie opracowane mapy, bardzo atrakcyjna szata graficzna –uczniowie z przyjemnością rozpoczną spotkania z historią! Dzięki pierwszemu tomowi publikacji poznają elementy historii rodzinnej i regionalnej, najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego a także postaci i wydarzenia o doniosłymi znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

  • Dokładnie zaplanowany, przejrzysty układ treści ułatwia zapamiętywanie informacji.
  • Kluczowe kwestie ujęte w podsumowaniach rozdziału – prosty sposób na szybkie powtórki.
  • Zadania do wykonania w grupie kształtują umiejętność pracy zespołowej.
  • Zadania zamieszczone na końcu lekcji umożliwiają powtórzenia, uporządkowanie zdobytej wiedzy, a także samodzielne poszukiwanie informacji.

Sprawdzony zespół autorski

Maria Pacholska

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 35-letnim stażem pracy. Uhonorowana nagrodami branżowymi i organizacji społecznych. Autorka wielu projektów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów o zasięgu wojewódzkim, realizowanych we współpracy z ODN i KO w Poznaniu. Współautorka seminarium „Ze sztuką przez wieki” dla nauczycieli w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współpracownik OKE w Poznaniu. Uczyła na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest autorką i współautorką około 50 podręczników, zeszytów ćwiczeń, programów nauczania, zbiorów zadań maturalnych oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli. Autorka książek popularnonaukowych i zeszytów ćwiczeń „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”.

Prywatnie – pasjonatka architektury i sztuki oraz wielbicielka opery i baletu. Miłośniczka historii Poznania. Swoimi pasjami dzieli się z uczniami, organizując dla nich wycieczki po Poznaniu. Zwiedza z nimi także muzea, nie tylko poznańskie.

Wiesław Zdziabek

Doświadczony nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty. Autor i współautor programów nauczania, podręczników i różnorodnych materiałów pomocniczych do nauczania, uczenia się historii i wiedzy o społeczeństwie oraz książek popularnonaukowych: „Powstanie wielkopolskie 1918–1919”, „Polacy na frontach II wojny światowej – u boku sojuszników” oraz „Polska Walcząca 1939–1945”. Prowadzi edukacyjną stronę internetową www.zdziabek.pl, zawierającą notatki z lekcji, skrypt do nauki historii, zbiór quizów historycznych, wybór ilustracji i źródeł historycznych oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika „Mówią Wieki”.

Jest również miłośnikiem zwierząt – między innymi czynnie uczestniczy w akcjach poszukiwania domów adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt. Ponadto jest miłośnikiem tańca towarzyskiego i uwielbia niekończące się wędrówki po górach.

Historia 4. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek

Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie i rozwinięcie ćwiczeń zawartych w podręczniku do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poprzez strukturyzację wiedzy (schematy, wykresy) wpływa na jej utrwalenie przez ucznia. Ćwiczenia zawarte w pierwszych działach budują u ucznia przede wszystkim poczucie, że jego najbliższe otoczenie jest także częścią historii. Kolejne działy utrwalają podstawowe informacje na temat najważniejszych bohaterów narodowych i kształtują postawę szacunku dla ich dokonań. Lekcje powtórzeniowe porządkują informacje z zakresu chronologii historii Polski. 

Historia 7

Autorzy: Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki

Numer dopuszczenia MEN - 910/4/2017

zajrzyj do publikacji     zamów podręcznik

Podręcznik nie koncentruje się na przedstawianiu suchych faktów, lecz na wyjaśnianiu procesów historycznych. Kwestie historii politycznej przedstawia w kontekście i wiąże z zagadnieniami przemian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych i obyczajowych. Przystępnym językiem opowiada o historii, nie pozwala zagubić się uczniowi w jej meandrach. Przeciwnie ‒ jej zawiłości czyni prostymi, a zarazem intrygującymi.

Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, autorzy podręcznika

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan wynikowy i plan dydaktyczny.     zobacz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Starannie zaplanowany układ treści

Na tym etapie nauki najważniejsze jest rozwijanie zainteresowania historią – nie tylko Polski, ale i innych państw. Między innymi za sprawą lekcji historii uczniowie potrafią dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i wyciągać wnioski na przyszłość. Dzięki treściom zawartym w tym tomie podręcznika uczniowie poznają historię Polski, Europy i świata – od kongresu wiedeńskiego aż do wybuchu II wojny światowej. 

  • Wysokiej jakości materiał graficzny, starannie opracowane mapy, schematy, tabele, ilustracje i zdjęcia pomagają w zrozumieniu omawianych zagadnień.
  • Blok zadań „Sprawdź, czy potrafisz” po zakończeniu każdej lekcji to atrakcyjny sposób weryfikacji zdobytych umiejętności i wiadomości.
  • Wyeksponowane ważne terminy i definicje ułatwiają odnajdywanie i zapamiętywanie najważniejszych informacji.
  • Wyróżnienie na końcu lekcji najważniejszych informacji ułatwia syntezę wiedzy.

Sprawdzony zespół autorski

Janusz Ustrzycki

Nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem pracy nauczycielskiej. Pracował na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (ośmioklasowej, sześcioklasowej), gimnazjum i liceum. Obecnie pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego periodyku PCEN „Nauczyciel i Szkoła”.

Ukończył studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim i jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Autor podręczników do nauczania historii w gimnazjum w klasach I, II i III, w szkołach ponadgimnazjalnych w klasie I oraz współautor podręczników do klasy II. Wielokrotnie był autorem pytań oraz recenzji konkursów historycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Interesuje się historią, filmem, muzyką i literaturą.

Mirosław Ustrzycki

Doktor historii i magister kulturoznawstwa. Przez kilka lat był wykładowcą akademickim na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie freelancer zajmujący się pisaniem i redagowaniem tekstów w zakresie historii. Jest autorem publikacji popularyzatorskich i naukowych, w tym monografii: „Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw”. Współautor podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych do klasy II i autor podręcznika do klasy III.

Współpracował z Podkarpackim Kuratorium Oświaty przy organizacji konkursów historycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych. Specjalizuje się w historii etnicznej oraz w dziejach przemian światopoglądowych i obyczajowych XIX–XX wieku.

Interesuje się kontrkulturą lat 60. XX wieku. Pasjonat światowego kina, miłośnik różnorakich rodzajów muzyki.

Historia 7. Zeszyt ćwiczeń

Autor: Elżbieta Maćkowska

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany do treści zawartych w podręczniku do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ćwiczenia można wykorzystywać zarówno w czasie lekcji, jak i jako pracę domową dla uczniów. Zamieszczone tu zadania rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie, kojarzenie i wyciąganie wniosków. Mają zróżnicowany poziom trudności i formę: zadania do uzupełnienia, krzyżówki, szyfrogramy, chronologia, tabele, fotografie i teksty źródłowe do zinterpretowania. Korzystanie z tego dodatkowego materiału dydaktycznego pomoże w utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy uczniów.

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne          formularze zamówień

(dostępne od maja 2017r.)

Sklep i kontakt

© 2019 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.