Nowości Operon

Reforma 2017

Matematyka

Matematyka klasa 4 podręcznik i zeszyt ćwiczeń
matematyka 7 podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Matematyka 4 

Matematyka 5

Matematyka 6

Matematyka 7

Matematyka 8

podręcznik
 i zeszyt ćwiczeń

podręcznik
 i zeszyt ćwiczeń

podręcznik
 i zeszyt ćwiczeń

 podręcznik  
i zeszyt ćwiczeń

podręcznik
 i zeszyt ćwiczeń

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

 
pobierz program nauczania dla klas 4-8

 Obudowa dydaktyczna została uzupełniona o materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Poznaj nasze podręczniki

Matematyka 4

Numer dopuszczenia MEN ‒ 899/1/2017

 Podręcznik umożliwia uczniowi poznanie matematyki w sposób przejrzysty i czytelny. Dzięki niemu matematyka stanie się bliższa uczniowi, który dostrzeże jej praktyczne zastosowanie.
Autorzy podręcznika

zajrzyj do podręcznika     pobierz program nauczania     zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan dydaktyczny, plan wynikowy  zobacz zestaw

Przemyślana formuła

Jak ciekawie wprowadzić ucznia w świat liczb i figur geometrycznych? Jak sprawić, by był dla niego fascynujący? Podręcznik wspiera nauczyciela w tym zadaniu dzięki bogatemu zestawowi zadań o zróżnicowanym poziomie trudności. Dzięki treściom zawartym w podręczniku uczeń poznaje podstawy definiowania, rozumowania, uogólniania i kojarzenia faktów. Publikacja ułatwia uczniowi o przeciętnych możliwościach osiągnąć umiejętności zawarte w podstawie programowej, zaś zdolnemu – poszerzyć swoją wiedzę.

 • Jasny i precyzyjny sposób prezentacji treści ułatwia zrozumienie złożonych zagadnień.
 • Praktyczne przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym.
 • Dokładnie zaplanowane, starannie dobrane, różnorodne pod względem formy ćwiczenia, nierzadko zabawne, to atrakcyjna forma utrwalenia umiejętności zdobytych podczas lekcji.
 • Wyeksponowane ćwiczenia i przykłady przygotowują ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań.

 

Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Zeszyt ćwiczeń zawiera treści zgodne z nową podstawą programową. Układ materiału w ćwiczeniach jest taki sam jak w podręczniku. Starannie dobrane i zróżnicowane pod względem formy zadania utrwalają umiejętności zdobyte podczas lekcji. Zachęcają do samodzielnej pracy zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mniej zainteresowanych matematyką. Ponadto w zestawach zadań przedstawiono aktualne treści uwzględniające realia życia codziennego, podane w interesujący sposób i w różnorodnej formie. Zebrane w zeszycie ćwiczeń zadania pozwolą uczniowi utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki. Tworzą przejrzystą i uporządkowaną strukturę, co znacznie ułatwia naukę.

Matematyka 5

Podręcznik do matematyki do klasy 5 szkoły podstawowej

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Numer dopuszczenia ‒ 899/2/2018

Podręcznik opatrzony jest fachową i rzetelną wiedzą merytoryczną i metodyczną. Wyróżnia go jasny, precyzyjny i przyjazny uczniom sposób przedstawiania treści, który sprzyja zrozumieniu matematyki. Rozwija myślenie matematyczne i angażuje uczniów do nauki.
W zestawach zadań zawarte zostały aktualne treści, uwzględniające realia naszego życia codziennego.

zajrzyj do podręcznika

Razem zgłębicie wiedzę matematyczną

 • Zainteresujesz uczniów swoim przedmiotem i pokażesz, że matematyka nie musi być trudna
 • Rozwiniesz myślenie matematyczne realizując nową podstawę programową.
 • Zachęcisz uczniów do nauki matematyki, pokazując jej praktyczne zastosowanie w ich codziennym życiu
 • Nauczysz sprawności rachunkowej - stworzysz stabilną bazę do dalszej nauki matematyki

Różnorodna forma przekazu

 • Zadania zawierające treści z życia codziennego – Twoi uczniowie łatwiej zrozumieją materiał
 • Dużo ćwiczeń rozwijających sprawność rachunkową – ugruntujesz wiedze i przygotujesz uczniów do dalszych etapów nauki
 • Atrakcyjna szata graficzna zachęci Twoich podopiecznych do przeglądania kolejnych stron.
 • Przejrzysta i uporządkowana struktura – Twoi uczniowie łatwo znajdą najważniejsze treści do zapamiętania
 • Zadania dostosowane do różnego poziomu wiedzy uczniów – zindywidualizujesz swoją pracę i zmotywujesz do nauki.
 • Podsumowanie i testy po każdym dziale – uczniowie lepiej powtórzą materiał i przygotują się do sprawdzianów

Doświadczony zespół autorski

Bożena Kiljańska

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy, od 1999 r. nauczyciel gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Na zajęciach stosuje metody aktywizujące, rozbudzające ciekawość poznawczą przedmiotem i kształci umiejętności samodzielnego przetwarzania i wykorzystywania zdobytych informacji. Współpracowała z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu przy realizacji projektu edukacyjnego dla gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.
W czasie wolnym lubi zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, szczególnie powiązane z historią, albo czytać książki – kryminały lub przygodowe.

Małgorzata Pająk

Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej i studiów podyplomowych z matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Długoletni nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez kilka lat również wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. W swojej pracy zawodowej inspirowała uczniów do odkrywania i rozwijania swoich pasji; jej uczniowie wielokrotnie osiągali sukcesy w konkursach matematycznych. Przez wiele lat uczyła również matematyki w klasach integracyjnych.
Żartuje, że bycie nauczycielką matematyki było jej pisane. Jej pierwszą uczennicą była koleżanka z ławki w szkole podstawowej. Do dziś pamięta, jak wspólnie uczyły się do klasówek.
Lubi podróżować, a zimą jeździć na nartach.

Grażyna Ukleja

Doświadczona nauczycielka matematyki. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej. Zawsze dąży do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego. Współtworzyła podręcznik do matematyki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej do klas IV, V, VI i zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
Wyzwanie stanowi dla niej łączenie nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie matematyki z praktyką nauczania w szkole.
Pasjonuje się podróżami i innymi kulturami, które mają wpływ na osobowość, spojrzenie na świat i na doświadczenie życiowe.

Anna Konstantynowicz

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
Nauczanie jest jej pasją, nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie niż nauczyciel. Przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie problemów i wzbudzanie zainteresowania sprawami, które sama uważa za interesujące, sprawia jej ogromną satysfakcję i radość.
Lubi czytać książki – szczególnie obyczajowe. Obcowanie z naturą i cieszenie się jej pięknem daje jej praca w ogrodzie, w szczególności hodowanie ziół, kwiatów, krzewów i roślin ozdobnych.

Adam Konstantynowicz

Absolwent Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki, przez kilka lat również dyrektor szkoły.
W nauczaniu opiera się na solidnej podstawie metodycznej i merytorycznej nabywanej przez ponad 30 lat. Swoich uczniów motywuje do poszerzania wiedzy poprzez ciekawie prowadzone lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne.
W czasie wolnym lubi majsterkować, spacerować oraz czytać książki sensacyjne i fantasy.

Obudowa dydaktyczna – zbiór inspiracji i pomocy dla nauczyciela

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela, a w niej:
  - Plan wynikowy
  - Plan dydaktyczny
  - Scenariusze lekcji
  - Karty pracy
  - Propozycje sprawdzianów
 • Generator testów:
  - Szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - Możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • W nowej formie! Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e dziennika

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 

 

Matematyka 6

Autorzy:Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Podręcznik do klasy 6 jest kontynuacją znanej z klas 4 i 5 serii inspirowanej postacią Pitagorasa.

Przemyślana i sprawdzona formuła

 • przypomina poznane pojęcia, ugruntowuje wiedzę i tworzy trwałe podstawy do wprowadzenia nowego materiału
 • wprowadza wymagane pojęcia, jak liczby ujemne, procenty, bryły
 • nowe zagadnienia są szczegółowo omawiane na przykładach, co ułatwi przyswojenie materiału
 • zawiera zestaw starannie dobranych zadań do nabywanych umiejętności
 • ciekawe ilustracje i rysunki czynią podręcznik atrakcyjniejszym i pozwalają lepiej zrozumieć zawarte w nim treści

Doświadczony zespół autorski

Bożena Kiljańska

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy, od 1999 r. nauczyciel gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Na zajęciach stosuje metody aktywizujące, rozbudzające ciekawość poznawczą przedmiotem i kształci umiejętności samodzielnego przetwarzania i wykorzystywania zdobytych informacji. Współpracowała z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu przy realizacji projektu edukacyjnego dla gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.
W czasie wolnym lubi zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, szczególnie powiązane z historią, albo czytać książki – kryminały lub przygodowe.

Małgorzata Pająk

Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej i studiów podyplomowych z matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Wieloletni nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez kilka lat również wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. W swojej pracy zawodowej inspirowała uczniów do odkrywania i rozwijania swoich pasji; jej uczniowie wielokrotnie osiągali sukcesy w konkursach matematycznych. Przez wiele lat uczyła również matematyki w klasach integracyjnych.
Żartuje, że bycie nauczycielką matematyki było jej pisane. Jej pierwszą uczennicą była koleżanka z ławki w szkole podstawowej. Do dziś pamięta, jak wspólnie uczyły się do klasówek.
Lubi podróżować, a zimą jeździć na nartach.

Grażyna Ukleja

Doświadczona nauczycielka matematyki. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej. Zawsze dąży do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego. Współtworzyła podręcznik do matematyki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej do klas IV, V, VI i zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
Wyzwanie stanowi dla niej łączenie nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie matematyki z praktyką nauczania w szkole.
Pasjonuje się podróżami i innymi kulturami, które mają wpływ na osobowość, spojrzenie na świat i na doświadczenie życiowe.

Anna Konstantynowicz

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wieloletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
Nauczanie jest jej pasją, nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie niż nauczyciel. Przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie problemów i wzbudzanie zainteresowania sprawami, które sama uważa za interesujące, sprawia jej ogromną satysfakcję i radość.
Lubi czytać książki – szczególnie obyczajowe. Obcowanie z naturą i cieszenie się jej pięknem daje jej praca w ogrodzie, w szczególności hodowanie ziół, kwiatów, krzewów i roślin ozdobnych.

Adam Konstantynowicz

Absolwent Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wieloletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki, przez kilka lat również dyrektor szkoły.
W nauczaniu opiera się na solidnej podstawie metodycznej i merytorycznej nabywanej przez ponad 30 lat. Swoich uczniów motywuje do poszerzania wiedzy poprzez ciekawie prowadzone lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne.
W czasie wolnym lubi majsterkować, spacerować oraz czytać książki sensacyjne i fantasy.

Obudowa dydaktyczna – zbiór inspiracji i pomocy dla nauczyciela

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela (w formie PDF), a w niej:
  - plan wynikowy - do pobrania w Multitece
  - plan dydaktyczny - do pobrania w Multitece
  - scenariusze lekcji
  - karty pracy
  - propozycje sprawdzianów
 • Generator testów:
  - szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e-dziennika

Matematyka 7

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Numer dopuszczenia ‒ 899/4/2017

Podręcznik uwzględniania właściwości rozwojowe uczniów oraz indywidualne różnice między nimi. Treści są przystępnie podane.

Autorzy podręcznika

zajrzyj do podręcznika    program nauczania       zamów podręcznik

Obudowa dydaktyczna podręcznika zawiera m.in. plan dydaktyczny, plan wynikowy  pobierz zestaw

Nowość – materiały ułatwiające nauczycielom wyrównanie niespójności między treściami nauczanymi w dotychczasowych klasach 4–6 a tymi z klasy 7, w której rozpoczyna się już realizacja treści z nowej podstawy programowej. 

Starannie zaplanowany układ treści

W klasie siódmej uczniowie już wiedzą, jak bardzo matematyka przydaje się w codziennym życiu. Ważne, by zamiłowanie do nauk ścisłych rozwijać a jednocześnie umiejętnie wprowadzać zagadnienia bardziej zaawansowane. Podręcznik wspiera nauczyciela w tym zadaniu. Zawiera liczne zadania, zróżnicowane pod kątem trudności. Znajdują się w nim treści poszerzające zagadnienia definiowania, rozumowania, uogólniania i łączenia faktów. Uczniom o przeciętnych możliwościach pomaga opanować wiedzę wymaganą w podstawie programowej, zaś uczniom zdolnym – poszerzyć wiedzę i pogłębić zainteresowania.

 • Czytelny, przejrzysty sposób prezentacji treści.
 • Praktyczne przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym.
 • Dokładnie zaplanowane, starannie dobrane, różnorodne pod względem formy ćwiczenia, nierzadko zabawne, w atrakcyjny sposób utrwalą wiadomości zdobyte podczas lekcji.
 • Wyeksponowane ćwiczenia i przykłady przygotowują ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań.

Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja

Zeszyt ćwiczeń zawiera treści zgodne z nową podstawą programową. Układ materiału w ćwiczeniach jest taki sam jak w podręczniku. Starannie dobrane i zróżnicowane pod względem formy zadania utrwalają umiejętności zdobyte podczas lekcji. Zachęcają do samodzielnej pracy zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mniej zainteresowanych matematyką. Ponadto w zestawach zadań przedstawiono aktualne treści uwzględniające realia życia codziennego, podane w interesujący sposób i w różnorodnej formie. Zebrane w zeszycie ćwiczeń zadania pozwolą uczniowi utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki. Tworzą przejrzystą i uporządkowaną strukturę, co znacznie ułatwia naukę.

Sprawdzony zespół autorski

Bożena Kiljańska

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy, od 1999 r. nauczyciel gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Na zajęciach stosuje metody aktywizujące, rozbudzające ciekawość poznawczą przedmiotem i kształci umiejętności samodzielnego przetwarzania i wykorzystywania zdobytych informacji. Współpracowała z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu przy realizacji projektu edukacyjnego dla gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.

W czasie wolnym lubi zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, szczególnie powiązane z historią, albo czytać książki – kryminały lub przygodowe.

Małgorzata Pająk

Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej i studiów podyplomowych z matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Długoletni nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez kilka lat również wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. W swojej pracy zawodowej inspirowała uczniów do odkrywania i rozwijania swoich pasji; jej uczniowie wielokrotnie osiągali sukcesy w konkursach matematycznych. Przez wiele lat uczyła również matematyki w klasach integracyjnych.

Żartuje, że bycie nauczycielką matematyki było jej pisane. Jej pierwszą uczennicą była koleżanka z ławki w szkole podstawowej. Do dziś pamięta, jak wspólnie uczyły się do klasówek.

Lubi podróżować, a zimą jeździć na nartach.

Grażyna Ukleja

Doświadczona nauczycielka matematyki. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej. Zawsze dąży do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego. Współtworzyła podręcznik do matematyki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej do klas IV, V, VI i zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Wyzwanie stanowi dla niej łączenie nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie matematyki z praktyką nauczania w szkole.

Pasjonuje się podróżami i innymi kulturami, które mają wpływ na osobowość, spojrzenie na świat i na doświadczenie życiowe.

Anna Konstantynowicz

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

Nauczanie jest jej pasją, nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie niż nauczyciel. Przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie problemów i wzbudzanie zainteresowania sprawami, które sama uważa za interesujące, sprawia jej ogromną satysfakcję i radość.

Lubi czytać książki – szczególnie obyczajowe. Obcowanie z naturą i cieszenie się jej pięknem daje jej praca w ogrodzie, w szczególności hodowanie ziół, kwiatów, krzewów i roślin ozdobnych.

Adam Konstantynowicz

Absolwent Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki, przez kilka lat również dyrektor szkoły.

W nauczaniu opiera się na solidnej podstawie metodycznej i merytorycznej nabywanej przez ponad 30 lat. Swoich uczniów motywuje do poszerzania wiedzy poprzez ciekawie prowadzone lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne.

W czasie wolnym lubi majsterkować, spacerować oraz czytać książki sensacyjne i fantasy.

 

Matematyka 8

Matematyka podręcznik do klasy 8

Autorzy: Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 

Numer dopuszczenia MEN ‒  899/5/2018 

Dzięki bogatemu wyborowi zadań osadzonych w kontekście praktycznym umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w nowej podstawie. Zadania i ćwiczenia różnią się stopniem  trudności, umożliwiając przede wszystkim pogłębienie materiału.

Nauczyciel pracujący z tym podręcznikiem, ma pewność, że osiągnął założone w podstawie programowej cele.

zajrzyj do podręcznika

Twoje lekcje matematyki będą lubiane

 • Materiał stworzony w oparciu o nową podstawę programową – masz pewność, że Twój uczeń opanuje wszystkie zawarte w niej treści.
 • Zmotywujesz uczniów do nauki matematyki pokazując jej praktyczne na co dzień.
 • W ciekawy i przyjemny sposób zachęcisz uczniów do rozwijania swoich kompetencji.
 • Przekażesz wiedzę z zakresu definiowania, uogólniania, rozumowania i kojarzenia faktów.
 • Twoi uczniowie dowiedzą się, jak wykorzystywać nowe umiejętności w życiu codziennym.

Czytelne i zrozumiałe informacje

 • Duża różnorodność i ilość zadań – będziesz miał materiał do intensywnej pracy z uczniem
 • Materiał różniący się stopniem trudności – da Ci możliwość pracy z uczniami o różnych umiejętnościach
 • Testy wyboru i zadania powtórzeniowe na końcu rozdziału – Twoi uczniowie lepiej przygotują się do sprawdzianów
 • Liczne przykłady rozwiązań zadań – Twoi uczniowie samodzielnie będą mogli powtarzać materiał
 • Zadania osadzone w kontekście praktycznym – łatwiej przekażesz uczniom wymagany materiał

Doświadczony zespół autorski

Bożena Kiljańska

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem pracy, od 1999 r. nauczyciel gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Na zajęciach stosuje metody aktywizujące, rozbudzające ciekawość poznawczą przedmiotem i kształci umiejętności samodzielnego przetwarzania i wykorzystywania zdobytych informacji. Współpracowała z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu przy realizacji projektu edukacyjnego dla gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.
W czasie wolnym lubi zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, szczególnie powiązane z historią, albo czytać książki – kryminały lub przygodowe.

Małgorzata Pająk

Absolwentka Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej i studiów podyplomowych z matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Długoletni nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez kilka lat również wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki. W swojej pracy zawodowej inspirowała uczniów do odkrywania i rozwijania swoich pasji; jej uczniowie wielokrotnie osiągali sukcesy w konkursach matematycznych. Przez wiele lat uczyła również matematyki w klasach integracyjnych.
Żartuje, że bycie nauczycielką matematyki było jej pisane. Jej pierwszą uczennicą była koleżanka z ławki w szkole podstawowej. Do dziś pamięta, jak wspólnie uczyły się do klasówek.
Lubi podróżować, a zimą jeździć na nartach.

Grażyna Ukleja

Doświadczona nauczycielka matematyki. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej. Zawsze dąży do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego. Współtworzyła podręcznik do matematyki, zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej do klas IV, V, VI i zasadniczej szkoły zawodowej oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
Wyzwanie stanowi dla niej łączenie nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie matematyki z praktyką nauczania w szkole.
Pasjonuje się podróżami i innymi kulturami, które mają wpływ na osobowość, spojrzenie na świat i na doświadczenie życiowe.

Anna Konstantynowicz

Absolwentka Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
Nauczanie jest jej pasją, nie wyobraża sobie pracy w innym zawodzie niż nauczyciel. Przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie problemów i wzbudzanie zainteresowania sprawami, które sama uważa za interesujące, sprawia jej ogromną satysfakcję i radość.
Lubi czytać książki – szczególnie obyczajowe. Obcowanie z naturą i cieszenie się jej pięknem daje jej praca w ogrodzie, w szczególności hodowanie ziół, kwiatów, krzewów i roślin ozdobnych.

Adam Konstantynowicz

Absolwent Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Długoletni dyplomowany nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki, przez kilka lat również dyrektor szkoły.
W nauczaniu opiera się na solidnej podstawie metodycznej i merytorycznej nabywanej przez ponad 30 lat. Swoich uczniów motywuje do poszerzania wiedzy poprzez ciekawie prowadzone lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne.
W czasie wolnym lubi majsterkować, spacerować oraz czytać książki sensacyjne i fantasy.

Obudowa dydaktyczna – zbiór inspiracji i pomocy dla nauczyciela

 • Podręcznik w formie e-booka
 • Książka dla nauczyciela, a w niej:
  - Plan wynikowy
  - Plan dydaktyczny
  - Scenariusze lekcji
  - Karty pracy
  - Propozycje sprawdzianów
 • Generator testów:
  - Szeroki zestaw różnorodnych zadań po każdym dziale
  - Możliwość samodzielnego doboru zadań na kartkówki i sprawdziany
 • Zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • W nowej formie! Rozkład materiału z podręcznika zaciągnięty automatycznie do e dziennika

Matematyka 8 - zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja 

Aby zamówić podręczniki i materiały dotowane dla szkoły podstawowej, należy przejść do serwisu  zamowienia.operon.pl lub pobrać formularze zamówień.

zamówienia dotacyjne   formularz zamówienia - Klasa IV   formularz zamówienia - Klasa VII

Sklep i kontakt

© 2019 Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
58 679 00 00

Napisz do nas
info[at]operon.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.