Nowe wydanie vademecum z wiedzy o społeczeństwie opracowane zgodnie z wymogami CKE dla matury od 2023 roku to przede wszystkim:

  • kompendium wiedzy podzielone na działy takie jak w repetytorium, podane syntetycznie jako podsumowanie całego cyklu nauki; często w formie zestawień najważniejszych treści, wykresów i tabel, a także ich omówień stanowiących komentarz wystarczający do zrozumienia zagadnienia
  • definicje i pojęcia wyróżnione w każdym dziale kolorową czcionką, co ułatwia ich zapamiętywanie
  • graficzne ilustracje zaprezentowano wszędzie tam, gdzie ułatwiają zrozumienie zjawisk, procesów i reakcji chemicznych
  • wybrane wzory pism stanowiące cenne źródło do zapoznania się i wykorzystania w zadaniach maturalnych rozszerzonej odpowiedzi
  • teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka to jedne z wielu treści źródłowych, z których potrzebujesz korzystać podczas nauki

 

Autorzy: Iwona Walendziak, Mikołaj Walczyk

zajrzyj do publikacji Przejdź do sklepu