• Obserwacje i eksperymenty aktywizują ucznia i uatrakcyjniają lekcje.
  • Blok ćwiczeniowy z informacjami o liczbie punktów za każde zadanie przygotowuje do zadań typu maturalnego i samej formuły egzaminu.
  • Liczne ilustracje, schematy i wykresy wspierają zapamiętywanie kluczowych informacji.
  • Wstęp i podsumowania lekcji pomagają uczniowi w przygotowaniach do sprawdzianów ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane.