Karty pracy to starannie zaprojektowane materiały dydaktyczne, które stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznika. Zebrane tam zadania przygotowują m.in. do realnych wyzwań biznesowych. Publikacja zawiera wszystkie tematy, które są w odpowiadającym im podręczniku, np. zarządzanie, komunikacja interpersonalna, podejmowanie decyzji, a także wiele innych. Karty pracy rozwijają u uczniów zarówno tzw. kompetencje miękkie, jak i twarde umiejętności przedsiębiorcze.