Irena Bylińska

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, aktywny naukowiec i nauczyciel akademicki. Jako główny obszar zainteresowań wskazuje syntezę oraz badania właściwości spektroskopowych związków fluorescencyjnych. Współautorka wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

                  

Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk

Doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako członkowie Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki odpowiadają za kształcenie przyszłych nauczycieli chemii na tym wydziale. Współpracują z licznymi szkołami w ramach praktyk, warsztatów i wykładów dla uczniów oraz imprez popularyzujących naukę wśród młodzieży.