Ćwicz i utrwalaj wiedzę uczniów  

Maturalne karty pracy i karty pracy z odpowiedziami do wybranych zadań

  • Zadania pomagają uczniom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz w nauce do bieżących sprawdzianów.
  • Forma publikacji umożliwia oderwanie danej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela.
  • Wybrane zadania są dostępne także w prezentacji multimedialnej, którą można wyświetlić na lekcji.