• Wstępy i podsumowania lekcji porządkują wiedzę i ułatwiają uczniowi przygotowanie do sprawdzianów ‒ uczeń wie, co jest od niego wymagane.
  • Oprawa graficzna podręcznika ułatwia naukę oraz analizę właściwego postępowania w sytuacjach zagrożeń.
  • Wyróżnienie najważniejszych numerów telefonów, adresów instytucji i organizacji wspiera zapamiętywanie kluczowych, praktycznych informacji, uczeń wie, co jest od niego wymagane.