Elementy budowy podręcznika wspierają pracę na lekcji oraz przygotowanie ucznia do matury już od 1 klasy!

  • Atrakcyjna forma graficzna ułatwia uczniom odnajdywanie i zapamiętywanie informacji.
  • Syntetyczne podsumowanie tematów i powtórki pomagają uczniom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz do bieżących sprawdzianów.
  • Przedstawione eksperymenty, obserwacje, teksty źródłowe, cytaty i przykładowe zadania rozwiązane krok po krok przygotowują ucznia do zadań typu maturalnego.