• Liczne nawiązania do współczesnych problemów społecznych, naukowych i codziennych dylematów życiowych aktywizują uczniów do udziału w lekcji.
  • Teksty źródłowe opatrzone poleceniami kształtują umiejętności korzystania z różnych informacji.
  • Cytaty do interpretacji wpierają naukę analitycznego myślenia.
  • Wstęp i podsumowania tematów porządkują wiedzę i wskazują uczniom najważniejsze zagadnienia do powtórzenia przed sprawdzianami.