• Eksperymenty myślowe i zagadki logiczne uatrakcyjniają lekcje.
  • Przygotowane pytania i polecenia sprawdzają zrozumienie omawianego zagadnienia przez ucznia oraz uczą wykorzystania i tworzenia informacji.
  • Interdyscyplinarne odniesienia i ukazywanie różnych kontekstów uczą analitycznego myślenia i wiązania faktów.
  • Zaproponowane ćwiczenia zachęcają do pracy w grupie i obrony własnego stanowiska przez ucznia.