Wygodna, perforowana forma umożliwia oderwania wybranej kartki z zadaniami, wykonania poleceń i sprawdzenia zadań przez nauczyciela. Wybrane zadania są również dostępne w aplikacji Operon 45, która umożliwia wyświetlanie i rozwiązywanie ich podczas lekcji.

 

      

Karty pracy

- Zakres podstawowy

  • dla uczniów zdających maturę z innych przedmiotów
  • skorelowane z podręcznikiem zestawy zadań i ćwiczeń

 

      

Maturalne karty pracy

- Zakres rozszerzony

  • dla uczniów zdających maturę z danego przedmiotu
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego
     już od pierwszej klasy