• Proponowane doświadczenia aktywizują uczniów na lekcji i rozbudzają zainteresowanie przedmiotem.
  • Przygotowane ćwiczenia i rozwiązania zadań krok po kroku przygotowują ucznia do rozwiązywania zadań maturalnych już od pierwszej klasy.
  • Liczne grafiki, schematy i wykresy wspierają zapamiętywanie kluczowych informacji i przygotowanie ucznia do sprawdzianów.