Sławomir Kurek

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Geografii.  Autor podręczników szkolnych i ponad 120 publikacji naukowych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych, w tym konferencji zagranicznych. Uczestniczy w licznych projektach międzynarodowych o charakterze edukacyjnym. Jest opiekunem licznych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Jego hobby to podróże i historia piłki nożnej. Interesuje się także transportem kolejowym oraz zbiera pocztówki z mapami.

Zbigniew Zaniewicz

Doktor nauk geograficznych, egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii, wieloletni przewodniczący jednego z zespołów egzaminacyjnych. W nauczaniu stosuje metody aktywizujące uczniów, w tym środki audiowizualne. Jest wychowawcą wielu laureatów i finalistów olimpiady geograficznej.