Wygodna, perforowana forma umożliwia oderwanie dowolnej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela. Niektóre zadania są dostępne w aplikacji na lekcję Operon 45 z możliwością wyświetlania i rozwiązywania ich na tablicy.

Karty Pracy 
- Zakres podstawowy 
 • dla uczniów zdających maturę z danego
  przedmiotu 
 • doskonałe przygotowanie do egzaminu 
  maturalnego już od pierwszej klasy 
Maturalne Karty Pracy 
- Zakres rozszerzony
 • dla uczniów zdających maturę z danego
  przedmiotu 
 • doskonałe przygotowanie do egzaminu 
  maturalnego już od pierwszej klasy