erforowana forma publikacji umożliwia oderwanie wybranej karty z zadaniami, wykonanie ich i sprawdzenie rozwiązań przez nauczyciela. Niektóre zadania są również dostępne w aplikacji na lekcję Operon 45 z możliwością wyświetlania i rozwiązywania ich na tablicy.

      

Karty pracy
- Zakres podstawowy
  • dla uczniów zdających maturę z innych przedmiotów
  • skorelowane z podręcznikiem zestawy zadań i ćwiczeń

   

   

      

Maturalne karty pracy
- Zakres rozszerzony
  • dla uczniów zdających maturę z danego przedmiotu
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego
    już od pierwszej klasy