Karty pracy to starannie zaprojektowane materiały dydaktyczne, które stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznika.

Główne zalety kart pracy:

  • Modułowa budowa: każda karta pracy może być oddzielnie wykorzystana, co ułatwia organizację lekcji i ocenianie.
  • Interesujące treści: zadania pobudzają kreatywne myślenie oraz zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

      

Karty pracy
- Zakres podstawowy

  • dla uczniów zdających maturę z innych przedmiotów
  • skorelowane z podręcznikiem zestawy zadań i ćwiczeń

   

   

      

Maturalne karty pracy
- Zakres rozszerzony

  • dla uczniów zdających maturę z danego przedmiotu
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego
    już od pierwszej klasy