• Zawarte w podręczniku tutoriale wspierają praktyczne zrozumienie omawianych zagadnień.
  • Zrzuty z ekranu komputera ułatwiają zapamiętywanie informacji przez ucznia i samodzielną pracę na komputerze.
  • Proponowane zadania uczą analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i przygotowują ucznia do matury.
  • Zastosowanie stopniowanego poziomu trudności umożliwia pracę w klasach o różnym poziomie wiedzy.