Renata Janicka-Szyszko

Absolwentka filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego i egzaminatorka OKE. Autorka przewodników i książek dla nauczycieli, programów nauczania wyróżnionych w konkursach MEN i ORE oraz programu edukacji teatralnej, innowacji pedagogicznej. Doświadczenia w pracy pedagogicznej przekazuje przyszłym nauczycielom języka polskiego, pracując jako nauczyciel akademicki. Popularyzuje czytelnictwo wśród uczniów, współorganizując wojewódzki konkurs czytelniczy. Od kilkunastu lat zarządza szkołą.

Magdalena Stablecka-Jankowska

Absolwentka filologii polskiej, studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze. Nauczycielka i egzaminatorka OKE. Współpracowała z CKE w projekcie „Budowa banków zadań”. Jest współautorką nagrodzonych w konkursach MEN i ORE programów nauczania. Pracuje w przekonaniu, że w zmieniającym się świecie nauczyciel również ciągle powinien się zmieniać, szukać metod, które pomogą młodym ludziom lepiej poznać, a przede wszystkim zrozumieć otaczający ich świat. 

Brygida Maciejewska

Nauczycielka języka polskiego w szkołach średnich, egzaminatorka w zakresie matury z języka polskiego. Od wielu lat z sukcesami przygotowuje uczniów do matury międzynarodowej IB World School DP.

Joanna Sadowska

Dyplomowana nauczycielka języka polskiego. Z sukcesem od wielu lat przygotowuje uczniów do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Teatr stanowi pasję, którą dzieli się z uczniami. Jest inicjatorką działań mających na celu rozwój młodzieży jako odbiorców kultury. 

Iwona Łapińska

Doktor nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego w szkołach średnich oraz lektor języka polskiego jako obcego. Członkini Chóru Wydziału Zarządzania UG Non Serio pod kierunkiem B. Borowicz.

Lidia Minkiewicz

Katarzyna Tomaszek