• Wstępy i podsumowania lekcji wskazują uczniom najważniejsze informacje do powtórzenia przed sprawdzianami - uczeń wie, co jest od niego wymagane.
  • Przedstawienie różnorodnych kontekstów utworów literackich i powiązań między utworami uczy krytycznego myślenia oraz umiejętność wiązania faktów.
  • Materiały literackie wzbogacone reprodukcjami dzieł sztuki przygotowują do zadań typu maturalnego.
  • Propozycje projektów do pracy grupowej i indywidualnej inspirują do twórczego myślenia i kreatywności.